Spain

Houseprices

EMU CollapseNews Home

nejtillemu.comByggkrasch nära i Spanien
Fredrik Braconier SvD 2008-01-04

Ledande bankgruppen Santander har lånat ut 77 miljarder euro i Spanien till fastighetsbolag och bolån.

Det är en konsumtionsstyrd ekonomi som i hägnet av gemensamma euron har häpnadsväckande underskott i utrikeshandeln.
Wall Street Journal har uppskattat att Spanien bidrar med störst nettoefterfrågan i världsekonomin efter USA.

Spanien har under senare år byggt i särklass mest inom EU.
2006 uppfördes över 800000 ­bostäder jämfört med dryga 200000 i Storbritannien som har större befolkning och som också hade en stark bostadsmarknad.
2007 uppskattas antalet nya bostäder i Spanien till över 700000.

Ekonomisk avmattning minskar efterfrågan på kontor och ­affärslokaler. Det kan snabbt bli stora vakanser som pressar hyror och sänker fastighetsvärdena. Detta var utlösande faktorer bakom den djupa svenska fastighets- och finanskrisen i början på 1990-talet med kreditförluster på över 100 miljarder kronor.

Full text

Bank- och Finanskrien och kronkursförsvaret i Sverige


Spain and Italy threaten EMU stability
Ambrose Evans-Pritchard, 8/1 2008

BNP Paribas said a decade of lagging performance across southern Europe has left the region unable to compete with the eurozone's northern tier. A property boom fuelled by low real interest rates has disguised the slippage until now, but only at the cost of storing up greater trouble.

BNP Paribas said the eurozone's one-size-fits-all monetary system is fundamentally unstable, but stopped short of predicting a collapse of the EMU.

"Generally speaking, currency unions have been temporary if not followed by political integration such as the German customs union established in 1818 laying the foundation for the German Reich in 1871. The Latin and Scandinavian currency unions and the Gold Standard were blown to pieces by economic divergences during downturns," said the report. By contrast, the euro was launched in a rush ahead of political union, leaving it without a central treasury and social security system to cushion ups and downs across regions.

Full text


Början på sidan - Top of page