Home - News - Anhängare - EMU-skeptiker - - Statsvetare-Konservatismen är inte död
SvD-ledare 2001-09-04

Omgivningens intresse för moderaternas interna liv och välbefinnande är numera rörande stort (RE: Jfr Tännsjö på DN Debatt). Åtminstone att döma av helgens partistämma. Dragkampen mellan liberaler och konservativa skildras med ett engagemang som snart är jämförbart med mediernas intresse för de riktigt stora världshändelserna, som en kongress med SSU eller LO.

Frågan är dock om det över huvud taget finns en genuint konservativ falang i moderaternas idépolitiskt aktiva skikt. Den märks i så fall inte i debatten om sakfrågorna. Den höjer rösten först när det gäller närmast symboliska formuleringar i programskrifterna.

Det finns förmodligen två förklaringar till konservatismens skenbara frånvaro i den mer jordnära dagspolitiska debatten.

För det första: Det konservativa lägrets motsvarighet till Moderata ungdomsförbundets intellektuella liberaler har gått över till kristdemokraterna. Dessa personer deltar gärna i debatten om moderaternas framtid, men de är inte nödvändigtvis aktiva inom partiet. Kvar finns företrädare för en slentriankonservatism som saknar ett eget program, men som slår vakt om gamla formuleringar och ritualer.

För det andra är det uppenbart att både liberaler och konservativa vill förändra det samhälle som socialdemokratin formade under nästan hela 1900-talet. Den gemensamma nämnaren räcker gott och väl som underlag för ett par borgerliga mandatperioder i regeringsställning. I ett socialiserat samhälle som det svenska blir den konservative med nödvändighet politiskt radikal.

Den som tar konservativa värden på allvar kan inte nöja sig med finjusteringar av det socialdemokratiska bygget.

Vägen till starkare civila gemenskaper går via en nedmontering av socialstaten. Där kan värdekonservativa och liberaler vara eniga, även om de tvistar om reformagendans filosofiska bevekelsegrunder.

Den ene bär fluga och läser Edmund Burke, den andre klär sig hellre i t-tröja och föredrar Adam Smith.

Båda vill utan tvivel röra sig bort från högskattestaten, planekonomin i sjukvården och de pekpinneviftande myndigheterna.

Debatt i SvD om det moderata partiprogrammet - Moderat superstat?

Tillbaka till SvDBörjan på sidan

Tillbaka till startsidan