Göran Persson, EMU och Federalismen

Marita Ulvskog
Wikipedia

Folkomröstningen 2003News Home

nejtillemu.com


Helt fel idé, sa Ulvskog. Fel tidpunkt, sa Nuder.


Persson lyser hos båda upp som den store ekonomiske saneraren, beredd att göra ideologi också av svåra sociala nedskärningar. Han gjorde rätt, sa båda.
Däremot misstog han sig om EMU. Helt fel idé, sa Ulvskog. Fel tidpunkt, sa Nuder.
Olle Svenning, Aftonbladet 2008-03-01

Min tv fylldes med tonerna till Internationalen och fram steg Marita Ulvskog. Hon talade med landets främste politiske intervjuare, Arvid Lagercrantz, i Axess-tv (programmet sänds i morgon klockan 21.00).
Ulvskog skulle minnas Göran Persson och ett valnederlag, 2006.

För en vecka sedan ställdes Pär Nuder inför samma uppgifter. En spännande kombination.
Han uppvuxen i socialdemokratin, hon partimedlem i vuxen ålder efter att ha prövat en del andra politiska spår.

Nuder en god EU-sympatisör, ibland något orättvist placerad inom partiets höger.
Ulvskog, revoltör mot både EU och EMU och ständigt uppfattad som vänsteraktivist.
Båda svårt kontroversiella inom det stora partiet.

Full text


Att som Göran Persson och Marita Ulvskog hävda att konstitutionsförslaget inte är så betydelsefullt och därför inte behöver en särskild medborgerlig förankring är intellektuellt ohederligt. Det handlar om en ny grundlag för unionen.
Aftonbladet ledare signerad HK, 27/2 2005


Början på sidan - Top of page