News Home

nejtillemu.com


Vargflocken - Wolfpack


European politicians such as Swedish Finance Minister Anders Borg lambast financial markets for "wolfpack behavior."
Speculation is a factor, but you cannot blame the coal mine disaster on the canary.
Marc de Vos, WSJ,May 12, 2010


Vargflocken
Giriga finansvalpar är inte grundproblemet den här gången.
Däremot finns det en politisk kris på flera nivåer.

DN 2010-05-11

Finansminister Anders Borg hävdar att det finns ett ”vargflocksbeteende” på marknaden, som hotar att slita de svagare länderna i stycken. Frankrikes president Nicolas Sarkozy lovar att eurozonens alla institutioner ”utan nåd” ska strida mot spekulanterna.

Att Anders Borg, en synnerligen kompetent ekonom, inte skulle förstå sig på finansmarknaden är svårt att tro. I stället talar han mot bättre vetande

För det första fuskade Greklands politiker i åratal med statistiken. Inte blev det några strukturreformer heller.
För det andra satt EU-kommissionen och andra tänkbara kontrollanter och sov i Bryssel.
Tyskar och fransmän såg dessutom till att luckra upp stabilitetspaktens regler om budgetunderskott när de själva hade problem i början av 2000-talet.

Full text


German Chancellor Angela Merkel accused the financial industry of playing dirty. "First the banks failed, forcing states to carry out rescue operations. They plunged the global economy over the precipice and we had to launch recovery packages, which increased our debts, and now they are speculating against these debts. That is very treacherous," she said.
"Governments must regain supremacy. It is a fight against the markets and I am determined to win this fight".

Ambrose Evans-Pritchard, 6 May 2010Början på sidan - Top of page