Grundlagen

När spricker EMU?News Home

nejtillemu.com


José Manuel Barroso


The European Commission was rocked by the news that Goldman Sachs had added former commission president Jose Manuel Barroso to its payroll.
EUobserver 27 December 2016

Full text


När Khaddafi fick jobb som EU:s gränspolis
I början av oktober 2010 åkte EU-kommissionär Cecilia Malmström till Libyen
Annika Ström Melin, Signerat, DNs ledarsida 24 augusti 2011


Anf. 394 BJÖRN VON DER ESCH (kd):
Herr talman! Jag är tacksam att herr talman stannar kvar i kammaren eftersom jag annars hade varit ensam här.
Vad ska vi göra i framtiden? Var ska vi avgöra våra nationella angelägenheter? Här eller i Bryssel?
Det är förstås ingen tillfällighet att EU-kommissarie Barroso har ställt in sitt besök i riksdagen på måndag.
Riksdagens kammare klockan 22.00 den 12/10 2005


European lawmakers want to see Jose Manuel Barroso grilled over a scandal involving funds to his Social Democratic Party in Portugal
– something also likely to fall under a criminal investigation by the Portuguese state prosecutor.
EU Observer/Financial Times 27/08 2007

"These findings cannot be dismissed as an internal problem. [They] test Barroso's integrity and independence", a Belgian green MEP Bart Staes told the Financial Times in response to the scandal.

Doubts centre around the payment made by construction and engineering company Somague, to the Social democratic Party (PSD) at the time when Mr Barroso led the party.

The commission president's spokesperson declined to comment on the case, underlining that "this is a national issue". She added, however, Mr Barroso was ready to answer any questions the Portuguese authorities and MEPs might raise.

Financial Times article


EU skall få en "president" med uppgift att leda EU:s toppmöten och formellt företräda EU utåt.
Dessutom skall EU få en "utrikesminister" som samtidigt ska vara vice ordförande i EU-kommissionen.

Om EU:s regeringschefer fortsätter att utse svaga anpassliga personligheter, som José Manuel Barroso, så ändras inte mycket.
Rolf Gustavsson SvD 21/7 2007


At Tuesday's press conference in Strasbourg, the Commission President Jose Manuel Barroso was asked what the European Union would be after the new reform treaty has been negotiated and agreed.
His answer: Europe is an empire, a non-imperial one, must be said.
But still, an empire.

EUX.TV 10/7 2007


Egentligen borde jag vara djupt oroad över att få mina förutfattade meningar bekräftade. Jag vet ju att de brukar vila på bräcklig grund, mer på intuition än på genuin kunskap. I synnerhet blir jag bekymrad om jag får bekräftelser från personer med bättre insikter än vad jag själv besitter.
José Manuel Barroso verkar vara en klåpare, inte vuxen uppgiften att leda den nya EU-kommission.
Barroso må ha glömt det mesta från sin maoistiska ungdom, men den auktoritära leninistiska princip som kallas "demokratiskcentralism" tycks han hålla levande.
Rolf Gustavsson SvD 30/1 2005

Top of page


Barroso has warned both Poland and the UK not to block attempts to agree a new treaty for the European Union.
Mr Barroso indicated it was time for Warsaw to show the same solidarity it demanded on issues to do with Russia towards solving the EU's internal problems.
EU Observer 1/6 2007

Solidarity began in September 1980 at the Lenin Shipyards
Comment by Rolf Englund 1/6 2007


Början på sidan - Top of page