Home - Nytt - Index A till Ö - EMU-skeptiker - Statsvetare - Medborgare mot EMUArvid Callans

VD för Callans Trä AB


Callans intervjuades i Dokument inifrån Onsdag 8 mars 2000:

  • Jag är inte odelat positiv till att Sverige ansluter sig till EMU.
  • För de mycket små företagen, som exporterar, ser jag en mycket stor fördel, man slipper valutarisken.
  • För de mycket stora företagen bedömar jag att för dem är det inte av så stor betydelse heller, för de är vana vid att hantera det här.
  • För vårt företag som exporterar för ungefär 150 miljoner så föredrar jag nog fortsättningsvis också att vi inte ansluter oss till EMU.

Fråga: Men ofta är det ju just från industrihåll som man argumenterar för EMU och säger att det vore väldigt bra att slippa valutarisken.

- Ja, jag vet det. Jag har en lite annan syn på det.

Speaker: För Callans Trä är det viktigare att kunna tävla med amerikanarna, de värsta konkurrenterna, som säljer i dollar.

Callans: - Grunden för EU och euron är för instabil med hänsyn till de ingående ländernas interna ekonomi.

SkogsindustriernaHarry Flam, professor i nationalekonomi: Jag är för ett svenskt inträde, personligen väger jag fördelarna större än den potentiella risken som finns.

Fråga: Om nu EMU inte fanns, vore det en angelägen sak

- Då måste mitt svar bli nej. Jag tror inte att det är det första som ekonomer skulle ha tänkt på om de hade blivit tillfrågade om lämpliga ekonomisk-politiska reformer eller åtgärder.

Dokument inifrån Onsdag 8 mars 2000:

Harry Flam

Rune Andersson

EMU-skeptiska ekonomer


Början på sidan

Tillbaka till startsidan