nejtillemu.com

Riskerna är stora - Vinsterna är små
Se hur det går i TysklandHarry Flam


Fråga: Om nu EMU inte fanns, vore det en angelägen sak?
- Då måste mitt svar bli nej. Jag tror inte att det är det första som ekonomer skulle ha tänkt på om de hade blivit tillfrågade om lämpliga ekonomisk-politiska reformer eller åtgärder.
Dokument inifrån Onsdag 8 mars 2000


Harry Flam, professor i nationalekonomi, deltog i den s k Calmfors-utredningen om EMU 1996. Han ser flera saker som talar för att utredningen idag hade skrivit annorlunda än vad den gjorde för snart fyra år sedan. Sverige har fått en självständig riksbank och har en väsentligt lägre ränta och en stabilare inflationstakt än vad vi hade då. Det är ett svagare argument för ett medlemskap idag.

Däremot skulle ett medlemskap påskynda en välbehövlig reform av en svenska arbetsmarknaden och arbetsrätten, menar Harry Flam.

Detta är reformer som Calmfors-utredningen förespråkade, men som regeringen väntat med att genomföra. Liksom Karin Pilsäter tror Harry Flam att de politiska konsekvenserna av att stå utanför EMU när elva av EUs femton länder är med, kommer att bli påtagliga, speciellt när även Grekland, Storbritannien och Danmark blir EMU-länder.

- I ett läge då de fjorton övriga är med blir det svart for Sverige att stå utanför. De politiska möjligheterna minskar, säger Flam.

– Den är undermålig. Det finns ingenting i ekonomisk teori som säger att tillväxten kommer att vare sig bli högre eller lägre med en valutaunion och jag vet inte vad man får det antagandet ifrån. Det måste man ju belägga på något sätt, säger Harry Flam.
Så det är helt oseriöst?
– Ja, det vill jag påstå att det är, säger Harry Flam.


Ekonomiprofessor Harry Flam och fil dr Håkan Nordström finner i en svensk sammanfattning av forskningsrapporten Trade volume effects of the euro att ett deltagande i valutaunionen skulle innebära att svensk handel ökar med cirka tio procent på några års sikt och att det kan hänföras just till effekter av euron.
Mats Johansson, SvD-ledarsida 31/8 2003
Mer om handel
Tyskland - Början på sidan - Vänta och se
Tillbaka till startsidan