nejtillemu.com


EU och EMU i valrörelsen 2006


Centern och EMU

Maud Olofsson, partiordförande - Centerpartiets hemsida

Lennart Daléus, f.d. partiordförande


Sverige mår utmärkt utan euron.
Jag är egentligen moderat men den här gången går min röst till ett annat parti
Mats Qviberg, Newsmill 2009-05-19

Full text


Mats Qviberg tar miste om centerpartiet
Rolf Englund blog 20/5 2009


C utreder EMU - om några år
SvD 8 maj 2009


Om Centerpartiet
De interna kritikerna har i stort sett tystnat. Meningskiljaktligheterna är vilande.
Nu manifesteras de nästan enbart av den marginaliserade EU-kritikern Hans Lindqvist.
I en motion som bara bär hans namn pläderar han för en folkomröstning om EU-konstitutionen.

Skulle partiet börja rasa i opinionsmätningar skulle fler av partiets mer konservativa nationalstats-romatiker börja höras igen. Men än så länge är EU-frågan död.
DN huvudledare 29 augusti 2007

Full text

Hans Lindqvist

Kommentar av Rolf Englund:
På DNs ledarsida är man superstats-romantiker:
Fråga inte vad Rom har gjort för dig, utan vad du kan göra för Rom.
Niklas Ekdal DNs ledarsida 30/5 2005
"ett förenat Europa med en regering, ett parlament, en beskattning, ett försvar och medlemsländerna som delstater med delstatsregeringar och -parlament. ett mål att sträva mot"
DN-ledare 9/12 2002


Dagens Nyheter, centerpartiet och grundlagsfrågan
Rolf Englund blog 29/8 2007

En fjärdedel av centerns riksdagsledamöter tar strid med alliansregeringen om hur man ska tackla centraliseringen av EU:s beslutsordning.
Regeringen vägrar att låta svenska folket få säga sitt om EU:s nya "reformfördrag" som ska klubbas vid EU-toppmötet i oktober.
Bara en folkomröstning om EU-fördraget kan skapa legitimitet åt Sveriges roll i det europeiska samarbetet
sju centerpartistiska riksdagsledamöter med Sven Bergström i spetsen
DN Debatt 25/8 2007


I flera EU-länder vill medborgarna folkomrösta om det nya EU-fördraget.
Regeringarna bör fortsätta att säga nej.
DN-ledare 25/8 2007


Centerpartiet ville inte att Sverige skulle gå med i den Europeiska Monetära Unionen då det 2003 var en folkomröstning i frågan. Anledningen till detta ställningstagande var att vi vill ha en självständig Riksbank. I lägen av nationell eller internationell ekonomisk kris skulle det bli för komplicerat för den europeiska centralbanken att tillgodose alla medlemsländers behov. Att ha kvar den egna Riksbanken medför att vi har kontroll över de verktyg som finns till för att förhindra nationella ekonomiska kriser.

Centerpartiet vill: Hålla Sverige utanför EMU:s tredje steg om att införa den gemensamma valutan Euro i enlighet med folkomröstningens utfall 2004.

2006-08-21

Full text

Förslaget om en egen konstitution för EU röstades ned av medlemsländernas medborgare.
Centerpartiet anser inte att man bör omförhandla konstitutionen men ta upp vissa delar av den till diskussion.
En total omförhandling skulle försena processen med att arbeta fram en gemensam konstitution för EU, allt för mycket.
När det gäller beslutet om att ratificera konstitutionen eller inte så anser Centerpartiet att det beslutet bör fattas i riksdagen.
För att konstitutionen ska antas i EU krävs enhällighet, det vill säga att den godkänns i alla länder. Det är således upp till varje enskilt land om de vill grunda sitt beslut på en folkomröstning eller ett parlamentsbeslut.

Centerpartiet vill: Att riksdagen ska fatta beslut om att godkänna konstitutionen
Att EU ska ha en gemensam konstitution

2006-08-21

Full text

Kommentar av Rolf Englund:
Naturligtvis måste beslutet fattas av riksdagen, frågan är om det beslutet skall föregås av en folkomröstning.


Tillbaka till startsidan