Home - Sök - Den svenska debatten - Statsvetare - Konstitutionella frågor


Konstitutionella frågor


Tyskland skissar på kraftigt förändrat EU
Rolf Gustavsson i SvD 2001-05-02

Schroeder Plan Seeks More Unified Europe
Radical Changes in EU Constitution Would Create a Strong Parliament
International Herald Tribune, April 30, 2001

German proposal for EU Government
BBC website, 29 April, 2001

acquis communautaire
The greatest perversity of the European Union
Samuel Brittan
, Financial Times, 2001-04-26

German President calls for European Constitution
A European Constitution is needed for the very reason that we do not want to become a single centralised state. These were the words of the German President, Johannes Rau who spoke in the European Parliament on Wednesday.

När det onormala blir normalt
Anders Isaksson i DI 2001-02-16

Schröder in call for EU constitution
Financial Times 2001-01-20

The Constitutional Affairs Committee in the European Parliament has publicised its initial analysis of the Nice Treaty.

Mr Prodi accepted that some key issues would have to wait until after Nice, including
"the incorporation of the charter of fundamental rights into the community legal order".

Changes the European Parliament is proposing for the IGC

Folkomrösning om EMU - En fullständigt onödig debatt
Tom Heyman, Riksdagsman (m) i GP 2000-02-13?

En svensk anslutning till EMU innebär nämligen att Riksbankens sedelutgivningsmonopol upphör. Detta monopol finns inskrivet i 13 §.

En EMU-anslutning förutsätter därför en ändring av grundlagen och även detta är reglerat i regeringsformen:


Beate Kohler-Koch: En författning för Europa?
Ur Ulf Bernitz, Sverker Gustavsson & Lars Oxelheim (redaktörer)

EUROPA-PERSPEKTIV 2000

Årsbok för Europaforskning inom ekonomi, juridik och statskunskap

Nätverk för Europaforskning


Ett författningslöst tillstånd? DN-ledare 2000-02-09
i anledning av SNS-boken
"Sveriges författning efter EU-anslutningen" (SNS)

Nils Elvander: "EU måste bli en förbundsstat"


Margit Gennser på Brännpunkt i Svd 99-02-10 EMU förutsätter en federal stat


Kurt Ove Johansson (s,) vice ordförande i KU
Regeringen har i en proposition till riksdagen redovisat sina bedömningar av de förhandlingar som ledde fram till Asterdamfördraget. Den 29 april förväntas Sveriges Riksdag med bred majoritet ratificera detsamma.
Det är inget oviktigt beslut som Riksdagen ska ta. Fördraget handlar delvis om vårt lands suveränitet.
Sett mot den bakgrunden måste det ses som mycket anmärkningsvärt att förslaget varit föremål för så litet folklig debatt.


Moderat superstat?Statsvetare

Början på sidan

Tillbaka till startsidan