Home - Nytt - Index A till Ö - EMU-skeptiker - Statsvetare - Den bästa EMU-bokenGöran Perssons tal om EU i Berlin


Statsrådsberedningen
Pressmeddelande

Sammanfattning av Göran Perssons tal om EU i Berlin

Torsdagen den 18 oktober klockan 16.30 höll statsminister Göran Persson ett tal vid Humboldt-universitetet i Berlin. I talet gjorde Göran Persson bland annat följande ställningstaganden:

Statsministern slog fast att diskussionen om Europas framtid bör utgå från en analys av de viktiga arbetsuppgifter som EU har framför sig. Debatten bör vara bred och öppen och ska inte begränsas till att handla enbart om de fyra frågor som ställdes i Nice. Annars minskar relevansen för medborgarna, vars medverkan är avgörande för att framtidsdebatten ska bli meningsfull.

Statsminister Göran Persson betonade bland annat i sitt anförande:

Utvidgningen. EU måste hålla sin egen tidtabell. Vi måste snarast få en EU-gemensam förhandlingsposition på de viktiga och svåra områdena jordbruk, strukturfonderna och budgeten.

EU:s jordbrukspolitik måste reformeras. Utvidgningen och kommande världshandelsförhandlingar kommer att driva på en nödvändig reform.

Den demografiska förändringen innebär att arbetskraftsbrist kommer att bli ett allvarligt problem i hela EU. Sysselsättningsmålen att 70% av hela befolkningen, 60% av kvinnorna och 50% av den äldre arbetskraften ska ha ett jobb är avgörande för Europas framtid.

EMU innebär genomgripande förändringar av EU. En gemensam valuta medför en norm i integrationen av EU. Stabilitetspakten bör inte skärpas, men nya instrument kommer att behövas i den nödvändiga koordinationen av EU:s ekonomiska politik. EU måste kombinera snabbare ekonomiska reformer med sociala reformer.

Hela pressmeddelandet

Hela talet
Speech by Prime Minister Göran Persson at the Humboldt University in Berlin 18 October 2001


Finanstidningen om Göran Persson i Berlin
2001-10-20

Göran Persson bröt europeiska tabun i linjetal
Rolf Gustavsson i SvD 2001-10-19

En blågul Eurovision
DN-ledare 2001-10-19

Göran Perssons EU-linje kan vara ett allvarligt politiskt misstag
Jesper Bengtsson, Aftonbladet 011019

Mer om Göran Persson

Början på sidan

Tillbaka till startsidan