Home - Nytt - Index A till Ö - EMU-skeptiker - Statsvetare - Den bästa EMU-boken


Moderata Partidokument om EMU

Moderata Samlingspartiets handlingsprogram antogs vid 1993 års partistämma.
Till grund för Moderata Samlingspartiets politik finns förutom handlingsprogrammet ett idéprogram.
Här kan du läsa det som pdf.fil

På partistämman i Jönköping, september 2001, antogs moderaternas nya idéprogram.
Utgångspunkterna i programmet är frihet, humanitet och framtidsoptimism.
Här kan du läsa idéprogrammet (pdf).


Utdrag ur rapport från moderaterna:
Ja till euron den 14 september

"Snart bildas nytt konservativt parti"
Torbjörn Tännsjö om moderaternas farväl till de ideologiska rötterna

DN Debatt 2001-08-31

Moderaternas förslag till idéprogram, januari 2001


SÅ FÖRLORADE HÖGERN SIN SJÄL
Arena (4/01)
Om ett år är det val. Men av opposition syns i dag inte mer än tre vilsna farbröder och ett svagt hopp om att Maud Olofsson ska ge dem ny vitalitet. När Bildt stack dog högern. Håkan A Bengtsson analyserar den blå krisen och förklarar varför några högerideologer inte längre syns till.

Moderat partimotion om EU hösten 2000 (pdf)
Utdrag 3.6 Ett svenskt euro-medlemskap
Sverige bör snarast ansluta sig till de tolv länder som nu genomför den gemensamma valutan – euron.
Regeringen bör presentera en tidtabell över processen för beslut om euron.
Så snart ett beslut om en svensk euro-anslutning är fattat bör Sverige ansluta sig till ERM2.
En informationsinsats om euron i syfte att öka kunskapen och intresset hos svenska folket behöver genomföras.

Debatt i SvD om det moderata partiprogrammet - Moderat superstat?


Mer om Moderaterna och EMU

Början på sidan

Tillbaka till startsidan