Rolf Englund IntCom internetional

nejtillemu.com


Moderaterna och EMU

Den svenska politikens stora frågor har varit
1. Skall vi ha demokrati?
2. Skall vi införa socialism?
och nu
3. Skall Sverige bestå som självständig stat eller bli en delstat i Europeiska Unionen?

Moderaterna borde upphöra med att vara EU- och Euro-kramare och sätta ner foten som försvarare av rikets självständighet.

Englund blogg 3 maj 2019


- Moderaterna ska vara den konstruktiva Europakraften. I valrörelsen kan vi moderater stå tryggt och stadigt.
Inte enbart på grund av vårt historiska arv, utan för att vi ger raka besked om vad Europa behöver, säger Tomas Tobé.

- Vi ska hämta hem varenda röst. I Europavalet ska vi ta revansch tillsammans, avslutar Tomas Tobé.

Moderaterna 6 april 2019


Rolf Englund: Käre Hans, Jag läste moderaternas mycket imponerande valmanifest utan att finna ett ord om euron.
Min fråga: Kvarstår moderaternas löfte att inte införa euron utan en ny folkomröstning ?

Hans Wallmark Tidigare besked kvarstår. Det är inte aktuellt att införa euron.
I Bryssel brukar jag förklara att stödet för en svensk anslutning nog kan mätas i entals procent.
Det brukar även hårdnackade euro-förespråkare från andra länder förstå.

Facebook 31 augusti 2018


Ett svenskt medlemskap i euron är inte aktuellt just nu.
Ulf Kristersson 16 maj 2018

Full text linjetal


Moderaterna inför EU-valet 2014:
"Vi är i grunden positiva till en gemensam valuta"
VI TROR PÅ EUROPA
Klicka här


Sverige står utanför euron. Det har svenska folket självt bestämt, och ingen annan råder över den frågan.
Stefan Löfven vid Uppsala universitet, 26 oktober 2017


M + S = Euro
Rolf Englund på Fb 16 maj 2018


Moderaterna har rört sig från 150 procents entusiasm till ett mer dämpat EU-förhållande.
Grundackordet är fortfarande positivt, men där finns även andra klanger.
All lycka sägs inte längre komma från Bryssel.
Peter Wolodarski, DN 16 november 2014

Full text


Jämfört med valet 2010 blev resultatet


Nya Moderaterna?

Moderaterna backade mest i sina starkaste fästen


Moderaterna gjorde ett uselt val till EU-parlamentet.
SCB:s partisympatiundersökning i veckan var inte heller någon rolig läsning. Moderaterna tycks vara på dekis.
Har väljarna tröttnat på skjorta, chinos och solsken i blick?
Finns det en mättnad på mer pengar kvar i plånboken så att köket kan renoveras och städ- och läxtjänster köpas?
Vill vi inte längre ha billigare Toast Skagen på krogen? Vill vi inte vara moderater längre?

Jenny Madestam, Expressen, 30 maj 2014

Full text


Till skillnad från Löfven dolde statsminister Fredrik Reinfeldt inte sin besvikelse över Moderaternas 13,7 procent. Men särskilt mycket av självkritik andades han inte:
”Vi har gjort en investering i det som är rätt”, sade Reinfeldt.
Tidskriften Fokus noterar i sitt senaste nummer att det nästan lät som på Bo Lundgrens och Carl Bildts tid.

När Moderaterna misslyckas är det väljarna som missförstått partiets storhet, inte partiet som missförstått väljarna.
Peter Wolodarksi, DN 1 juni 2014

Båda partierna valde att satsa på toppkandidater – Marita Ulvskog och Gunnar Hökmark – som inte ens på 1990-talet fungerade som dragplåster.
S och M tycktes i denna valrörelse mer inriktade på att lösa ett internt personplaceringsproblem än att välja företrädare med attraktionskraft.

Full text

Gunnar Hökmark


Tove Lifvendahls intellektuella och moraliska lågvattenmärke
Tove Lifvendahl, chef för ledarsidan på SvD skriver i dag, den 1 juni 2014, om resultatet för Moderaterna i EU-valet.
Rolf Englund blog 2014-06-01

Hon vet vad nederlaget inte berodde på.

- Det intellektuella lågvattenmärket är att förstanamnet /Gunnar Hökmark, Rolfs anm./ inte flög tillräckligt hos väljarna.
- Den förklaringen idiotförklarar de moderata medlemmarna som i interna provval placerade honom högst

Hon fortsätter, fortfarande utan namns nämnande, sin hyllning till Gunnar Hökmark.
- En förbjuden fråga är kanske: Hur mycket mer hade Moderaterna tappat utan ett förstanamn som klarade debatterna både på engagemang, erfarenhet och kunskap?
Det är väl den minst förbjudna frågan inom gammel-moderaterna.

Läs mer här


De europeiska partigrupper som våra svenska ledamöter tillhör intar samtliga
mer federalistiska ståndpunkter än vad några av de svenska partierna gör (med undantag för Folkpartiet).
Trots det avviker inte de svenska partierna i det dagliga arbetet i Europaparlamentet i någon särskilt stor utsträckning från sina partigrupper
Rapporten Vilket EU vill de ha?, Timbro 2014-05-16


Moderaterna antog för en tid sedan ett nytt EU-program, som markerade ett visst avståndstagande.
Ståndpunkten att ”Sverige ska tillhöra EU:s kärna” är borta, liksom att ”EU ska vara en ekonomisk stormakt i världen” och att ”EU gör Sverige större”.
Till en del hör förändringarna ihop med den ganska turbulenta utvecklingen inom EU, med krisande ekonomier och social och politisk oro.
”Man vore politiskt och socialt tondöv om man inte ser att det är en helt annan omvärld i dag än för fem år sedan”,
som Hans Wallmark, ordförande i gruppen som har tagit fram programmet, har sagt.

Barometern, 4 november 2013

Full text


Riksdagsledamoten Carl-Oskar Bohlin från Borlänge
EU-kritiker tar plats på M-lista
DN 18 oktober 2013

Den mest EU-kritiske moderaten hittills släpptes på fredagskvällen in som partiets toppkandidat i EU-valet.

Riksdagsledamoten Carl-Oskar Bohlin från Borlänge fick fjärdeplatsen på EU-listan efter lång debatt och sluten omröstning.
Den 27-årige Bohlin fick 117 av de 200 rösterna.

Beslutet fattades efter den längsta debatten på M-stämman hittills.
För Carl-Oskar Bohlin argumenterade bland andra ungdomsförbundet Muf.

De tre översta namnen, som alla sitter i EU-parlamentet, var klara på förhand: Gunnar Hökmark, Christoffer Fjellner och Anna Maria Corazza Bildt.

Kampen stod om partiets fjärde plats på EU-listan. M har i dag fyra platser i Europaparlamentet.

Full text

Carl-Oskar Bohlin (M) hos Riksdagen


SvD nyhetsplats 19 oktober: I våras skrev Carl-Oskar Bohlin en artikel på Newsmill där han kritiserade Moderaternas EU-linje.
Han argumenterade för att partiets förnyelse måste ”nå Bryssel”. Han menade att Moderaterna borde ägna sig åt ”självkritik gällande partiets europapolitik som i stora drag förenat
ett okritiskt hyllande av samarbetet” och talade om ett ”omåttligt federationsbygge till gagn för ingen”.

Moderaterna borde skärpa tonen, ansåg Carl-Oskar Bohlin:
”Det bör tydligt sägas att EU inte har mandatet att växa ut obegränsat på bekostnad av nationalstaternas självbestämmande.
Sverige måste bli en stark röst för att ta tillbaka en del av det självbestämmande som EU tagit från oss”.

Partiet bör inte längre präglas av ”ett okritiskt omhuldande av unionen och emellanåt starkt fokus på detaljfrågor” utan i stället ta tag i tyngre framtidsfrågor.

Men nomineringskommitténs förslag, riksdagsledamoten Carl-Oskar Bohlin, fick störst stöd.

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/eu-skeptiker-valdes-till-eu-lista_8634592.svd


Moderaterna distanserar sig till EU
Skrivningarna kring svenskt euromedlemskap har stramats upp betydligt sedan förra Europaplattformen.
Då hette det "Inför euron i Sverige". Nu betonar programförslaget att ett svensk eurointräde endast kan bli aktuellt om eurosamarbetet är välskött och ansvarsfullt. – Det är helt klart att förutsättningarna jämfört med tiden för folkomröstningen 2003 har förändrats genom hur eurozonen har utvecklats.
Vi har inte tappat intresset men vi ser det absolut inte som aktuellt, säger Hans Wallmark till Euroaportalen 20131017


”Vi ställer oss inte bakom förslaget om en gemensam valuta.
Det nationella självbestämmandet över finans- och penningpolitiken går inte att överföra till gemensam EU-nivå utan betydande demokratiska problem. Vi menar dessutom att en gemensam valuta förutsätter en gemensam fungerande arbetsmarknad.
Innan det är lika naturligt att flytta till Budapest som till Boden fungerar inte en gemensam valuta- och räntepolitik, och det är således inte aktuellt med en gemensam valuta för EU inom en överskådlig framtid.”
Reservationer från ledningen för MUF till partistämman 2013

Ur Moderaternas Stämmohandlingar 213, sida, 265 ff

Partistyrelsen föreslår partistämman
att anta proposition 3: Ansvar och möjligheter, ny Europaplattform

.

... Nya Moderaterna tror att åtgärder på dessa fyra områden – som ofta är en fråga om nationell politik – skulle kunna få EU att utvecklas i en betydligt mer positiv ekonomisk riktning.
Vi tror inte att lösningen ligger i de förslag som lagts fram om att i stället fördjupa den ekonomiska och monetära unionen.

Vi tror inte att en ytterligare centralisering och gradvis överföring av ekonomisk suveränitet eller inrättandet av nya budgetkapaciteter löser Europas ekonomiska problem.
Sådana förslag riskerar tvärtom att leda till svagare drivkrafter att ta ansvar för den egna ekonomiska politiken.
Därför avvisar vi förslag som euroobligationer, nya gemensamma budgetar eller en EU-finansminister.

EUROPA I OLIKA HASTIGHETER OCH ETT SVENSKT EUROMEDLEMSKAP

Nya Moderaterna är i grunden positiva till en gemensam valuta inom EU. Vi respekterar samtidigt resultatet av den folkomröstning som genomfördes 2003.
Det är för närvarande inte aktuellt att införa euron i Sverige.

Vi anser att ett svenskt eurointräde endast kan bli aktuellt inom ramen för ett välskött eurosamarbete, där de länder som delar den gemensamma valutan följer de finanspolitiska ramverken och bedriver en ansvarsfull ekonomisk politik.
Då är det också troligt att svenska folkets stöd för en gemensam valuta ökar.

Om (kurs här) det folkliga stödet för euron ökar och består över en längre tid samt om (kurs här) det finns en bred samsyn i Sveriges riksdag om ett eurointräde
är Nya Moderaterna redo att åter aktualisera frågan om ett eurointräde.

Erik Bengtzboe reserverade sig mot partistyrelsens beslut angående sid 278, stycke 4-6, under avsnittet ”Europa i olika hastigheter och ett svenskt euro­medlemskap” till förmån för ny text enligt följande:

”Vi ställer oss inte bakom förslaget om en gemensam valuta. Det nationella självbestämmandet över finans- och penningpolitiken går inte att överföra till gemensam EU-nivå utan betydande demokratiska problem. Vi menar dess­utom på att en gemensam valuta förutsätter en gemensam fungerande arbets­marknad. Innan det är lika naturligt att flytta till Budapest som till Boden fungerar inte en gemensam valuta- och räntepolitik, och det är således inte aktuellt med en gemensam valuta för EU inom en överskådlig framtid.”

AVVIKANDE MENING
Carin Carlsson och Rasmus Törnblom anmälde avvikande mening i enlighet med Erik Bentzboes reservationer.

Erik Gustav Bengtzboe, född 9 februari 1987 i Nyköping, är en svensk moderat politiker.
Han är sedan november 2010 förbundsordförande för Moderata ungdomsförbundet, Wikipedia

Erik Bengtzboe

Rasmus Törnblom, född 22 januari 1990, är en svensk politiker och Moderata Ungdomsförbundets 1:e vice förbundsordförande.
Wikipedia

Carin Carlsson är MUFs 2:a vice Förbundsordförande, MUF

Moderaternas stämmohandlingar


EU och EMU i valrörelsen 2006

Tidigare programdebatt

Ur Moderata Samlingspartiets handlingsprogram, antaget vid 1993 års partistämma, sid 20-25


"ja-sidan drev ibland närmast löjeväckande skräckpropaganda"
Tio år efter EMU-omröstningen
Ledarsidan stod förvisso på den förlorade sidan när det begav sig,
men vill ändå tipsa om begivelser med anledning av jubileet.
Per Gudmundson, SvD Ledarblogg, 12 september 2013


EMU2003:
Moderaterna, euron och mitt kommunistiska fontänbad
Följande text är en essä från 2012 till Franke, Ulrik (red) Perspektiv på politik, Festskrift till Fria Moderata Studentförbundet 1942–2012.
Den bygger på mina personliga minnen och upplevelser av hur det inom Moderaterna och Fria Moderata studentförbundet
intrigerats och diskuterats kring EMU fram till och med kulmen i kampanjen mot EMU 2003.
Mattias Svenssonm, 2013-09-08

Jag publicerar den här därför här med anledning av att det är tio år sedan folkomröstningen.
Texten nedan kan skilja sig något från den publicerade då den kan vara en tidigare version.

Full text

Full text som mer läsvänlig pdf

Mattias Svenssonm hos Medborgare mot EMU
www.nejtillemu.com/medborgare/mattiass.htm

Folkomröstningen 2003


Vi är i grunden positiva till en gemensam valuta inom EU. Men...
Det krävs ett välskött eurosamarbete innan frågan om ett svenskt inträde åter kan bli aktuellt.
För att undvika skenande utgifter ska EU inte heller i framtiden kunna ta ut skatt direkt från medborgarna.
Sofia Arkelsten (M), ordförande i riksdagens utrikesutskott
och Hans Wallmark (M), ordförande i Europaplattformsgruppen,

debatt.svt.se, 8 maj 2013

Vi Moderater fortsätter att utvecklas för att fortfarande vara relevanta i en ständigt föränderlig samtid.

RE: Det låter som ett citat av Annie Lööf

Full text

Rome, Habsburg and the European Union

Sofia Arkelsten

www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/

arkelsten.blogspot.se/


What is interesting is the reaction of Swedish establishment.
Despite the disastrous consequences of the Currency Union, the elites by and large still support Sweden joining the Euro!
Parties currently representing 75% of the seats in parliament officially still support Sweden joining the Euro (S, M, FP, KD).
Strikingly, no Swedish political party has changed its position on the Euro following the Eurozone economic meltdown.
Super-Economy, Kurdish-Swedish perspectives on the American Economy blog, 9 May 2013


Finansminister Anders Borg lyckas knappt dölja sitt förakt för euroländernas illa genomtänkta krispolitik
och förslag som syftar till att skapa en politiskt mer sammansvetsad union.

För den som studerar Fredrik Reinfeldts regeringsförklaringar är förändringen uppenbar.
Talet om att Sverige ska höra till kärnan i EU är borta.
Annika Ström Melin, Signerat DN 2 maj 2013

När statsministern läste upp sin allra första deklaration slog han fast att Sverige ”tydligt och klart” skulle tillhöra ”kärnan i det europeiska samarbetet”.
Fram till och med 2011 fanns den där formuleringen om att ”höra till kärnan” med i varje regeringsförklaring, men i höstas var den plötsligt försvunnen.
När Fredrik Reinfeldt läste upp alliansregeringens senaste deklaration konstaterade han istället lakoniskt: ”Sverige är ingen ö. Vi är en del av Europa”.

Många reagerar också, precis som Margaret Thatcher på sin tid, instinktivt mot utvecklingen som för närvarande verkar leda mot en ännu mer politiskt styrd union.

Ganska länge efter andra världskrigets slut var till exempel Folkpartiets Bertil Ohlin mycket avogt inställd. Han varnade för ”Europamystik” ...Sverige hör ihop med Norden, skrev han i Stockholms-Tidningen 1947 och förklarade att de nordiska länderna hade ”ej blott lika mycket utan mera gemensamt med till exempel amerikanerna eller kanadensare än med italienare och greker”.

Den som jämför regeringen Perssons politik med Reinfeldts slås av hur mycket som är sig likt. Europaminister Birgitta Ohlsson är ett undantag, men i övrigt låter många som på Göran Perssons tid.

I dag skulle Anders Borg säkert instämma i det mesta av det som Persson grubblade över under sitt utdragna eurokval.

När den politiska retoriken kokat bort återstår ett svenskt koncentrat där den inre marknaden och relationen med Storbritannien anses viktigast, oavsett vilket parti som styr.

Full text

Mer av Annika Ström Melin

Det är den svenska utrikespolitikens eviga fråga. Skall vi följa Tyskland eller skall vi följa England.
Under Första Världskriget var det nära att vi följde Tyskland.
Under Andra Världskriget uppträdde vi skamligt tyskvänligt, men bytte fot efter Stalingrad.
Rolf Englund blog 2011-12-09

Tyskland

Kommentar av Rolf Englund:
Snart kanske det till och med blir dags att rehabilitera moderaterna som var med i
Medborgare mot EMU, den borgerliga kampanj-organisationen inför folkomröstningen år 2003

Början på sidan


Det är oerhört viktigt att de euroländer som drabbats av ekonomisk kris gör allt de kan för att komma till rätta med de problem som de har.
Trots krisen som eurosamarbetet befinner sig i så har vi kunnat se att samarbetet fungerat de senaste tio åren
och att dess politiska betydelse vuxit.

Moderaternas website, 1 Maj 2013

Eurokrisen har visat att budgetdisciplinen inte varit tillräckligt god i Europas länder och därför har EU vidtagit en rad beslut de senaste åren för att förstärka de gemensamma reglerna.

Vi välkomnar att euroländerna vidtar ytterligare åtgärder för en striktare ekonomisk styrning.

Det är oerhört viktigt att de euroländer som drabbats av ekonomisk kris gör allt de kan för att komma till rätta med de problem som de har.

Trots krisen som eurosamarbetet befinner sig i så har vi kunnat se att samarbetet fungerat de senaste tio åren och att dess politiska betydelse vuxit.

Ett eventuellt framtida svenskt inträde i valutaunionen måste föregås av en folkomröstning.

Tidpunkten för en sådan måste beslutas av riksdagen. En folkomröstning bör genomföras efter en bred diskussion där för- och nackdelar på nytt prövas i ljuset av bland annat erfarenheter och utveckling i länderna i och utanför eurosamarbetet.

Moderaterna respekterar folkomröstningen som genomfördes 2003 och därför är frågan om ett eurosamarbete inte aktuellt i dagsläget.

Published: torsdag, juni 28, 2012

Citerat 1 maj 2013

Full text


På en pressträff fredagen den 15/6 presenterade Fredrik Reinfeldt den nya arbetsgrupp som ska ta fram en ny EU-plattform,
som ska behandlas på arbetsstämman 2013.
Riksdagsledamoten Hans Wallmark är arbetsgruppens ordförande.
I arbetsgruppen ingår även Walburga Habsburg Douglas

nya Moderaterna 15 juni 2012

Full text

Hans Wallmark

Rome, Habsburg and the European Union

Kommentar av Rolf Englund:
Jag har träffat Walburga.
Ett av mina bestående minnen kommer att vara när jag under folkomröstningskampanjen om EMU, på torget i Flen, inför ett tjugotal åskådare, de flesta antagligen asylsökande somalier, debatterade EMU med Walburga Douglas (m), född Habsburg.
Hon var för EMU.
Habsburgs picknick och slutet på järnridån och kommunismen


Fler institutioner och mer makt till Bryssel gynnar inte Europa, dess utveckling eller dess medborgare.
Anna Kinberg Batra, Hans Wallmark och Gustav Blix, GP 30 januari 2013

Under de senaste årens krishantering har alltför många politiker i EU fastnat i en diskussion, långt ovanför medborgarnas huvuden, om hur teoretiska system ska se ut för att hantera framtida kriser i unionen, i stället för att komma med lösningar på de akuta problemen.

Det handlar inte minst om att bryta ner de hinder som fortfarande bromsar den så viktiga gränsöverskridande tjänstemarknadens utveckling och om att få igång en fungerande digital marknad.

Det handlar också om att hela tiden bejaka EU:s relationer till sin omvärld. Att få till stånd fördjupade frihandelsavtal mellan EU och exempelvis USA är av stor vikt.

Kommissionen har en klar bild av vad Europa och Unionen behöver. Den kan sammanfattas med mantrat ”Mer Europa”– idén att mer politikområden behöver beslutas om i Bryssel – och att det som redan ligger på europeisk nivå ska fördjupas. Med andra ord fler institutioner och därmed mer makt till Bryssel.

Vi tror inte att dessa idéer gynnar Europa, dess utveckling eller dess medborgare.
Vi är tvärtom övertygade om att de ytterligare försvagar legitimiteten för EU-beslut vilket på sikt kan vara förödande för unionens framtid.

Anna Kinberg Batra (M) är gruppledare för Moderaterna i riksdagen. Hans Wallmark (M) är ordförande i utrikesutskottet och Gustav Blix (M) är gruppledare för moderaterna i EU-nämnden

Full text

Kommentar av Rolf Englund:
Moderaterna svänger 179 grader
Snart kanske vi moderater som var emot EMU kan bli rehabiliterade?

EMU:s vacklande Ja-sägare


79 procent av de moderata väljarna är emot euron
SCB 2012-12-12


Anders Borg är hjärnan bakom Nya Moderaterna och har i snart sju år styrt regeringens politik.
Det är i slutet av september 1998. Några dagar har gått sedan valet och Göran Persson har blivit återvald som statsminister när det plingar till i datorerna hos den moderata partiledningen.
Mejlet, som mer har karaktären av en promemoria, är en redogörelse på närmare 20 sidor om
varför Moderaterna inte vann valet och hur man egentligen borde göra.

Avsändare är Anders Borg, 30 år och vid den här tiden analytiker på Alfred Bergs obligationsmäklarfirma Transferator.
Dagen Industri 22 februari 2013


– De långtgående förslagen i slutsatserna riskerar att leda till nya problem utan att lösa dagens utmaningar, sade Fredrik Reinfeldt (M) under EU-nämndens möte i riksdagen på onsdagseftermiddagen inför toppmötet i Bryssel.
Han menar att planens förslag på en ökad samordning av euroländernas ekonomier och en gemensam eurozonsbudget i så pass olika länder som dem inom valutasamarbetet inte är ”helt länkat i verkligheten”.
– Man gömmer sig bakom krisen för att förverkliga ett federalt Europa, sade Marie Granlund (S), vice ordförande i EU-nämnden
Europaportalen 12 december 2012


Alliansen och Socialdemokraterna tycker lika i EU-frågor
Anna Kinberg Batra (m) ordförande i riksdagens EU-nämnd
Newsmill, 2009-06-30, Uppdaterad: 2012-12-13

Full text


Krisen utnyttjas för att ge mer makt till EU
Vi bör dra en tydlig linje mellan å ena sidan de länder som vill styras från Bryssel
och å andra sidan de länder som i första hand vill använda samarbetet för att öka frihandeln och den fria rörligheten inom Europa.
För Sveriges del kan det knappast vara aktuellt att delta i ett fördjupat samarbete
som bland annat innebär att vi avhänder oss vår självständiga budgetpolitik
Karl Sigfrid och Andreas Norlén (M) SvD Brännpunkt 28 juni 2012

I länder som Sverige och Storbritannien ser vi framför allt EU som ett frihandelsområde, och vi har inget intresse av att vara delaktiga i en europeisk statsbildning.

Samtidigt kan vi kanske inte i längden hålla tillbaka den synbara majoritet av europeiska politiker som strävar efter att ersätta nationell självständighet med ett utökat Brysselstyre.

Om euron ska kunna bevaras krävs sannolikt en starkt utökad centralstyrning av budgetpolitiken i euroländerna. Därmed kan en ideologiskt betingad strävan efter en stark centralmakt i Europa motiveras med hänvisning till ekonomiska realiteter.

Den mest logiska lösningen på den här fundamentala intressekonflikten är att skapa ett EU i två delar - en del för de länder som vill fördjupa integrationen och en del för oss som vill delta i ett samarbete som river gränserna i Europa och samtidigt fortsätta att bedriva en självständig ekonomisk politik på nationell nivå.

Full text


Det har varit märkligt tyst om eurokrisen i den svenska politiska debatten.
Den har hittills mest varit en förevändning för regeringen att skryta om svensk budgetdisciplin.
Därför var det glädjande att statsministern ägnade sitt anförande i gårdagens partiledardebatt i riksdagen åt att ställa de frågor som måste diskuteras.
Ska Sverige följa euroländerna in i den mer överstatliga finanspolitik som kommer att behövas?
Vilka ekonomiska åtaganden är vi beredda att göra?
Expressen 14 juni 2012


-Vi har det som i dag är EU att tacka för att militärdiktaturer har ersatts av demokratier, att Berlinmuren fallit, och att kommunism och planekonomi ersatts av frihet och marknadsekonomi.
Rapport inför valet till Europaparlamentet, Nya Moderaterna, februari 2008, Sid 17

Författaren till rapporten är ingen mindre än EU-nämndens ordförande, Anna Kinberg Batra, hon som är från Stockholm.

Läs mer och ladda ner rapporten här

- Detta snarast osannolika prov på den moderata omdömesförmågan vad gäller EU kan man läsa i "Rapport inför valet till Europaparlamentet",
Man kan dock glädja sig åt att rapporten bara ägnar tre meningar år den europeiska valutan.
Rolf Englund blog 11/2 2008


Som tröst noterade en högt placerad svensk att Fredrik Reinfeldt i alla fall inte följt de nya moderaterna i spåret, som jag befarade i söndags.
Förnyelsen av den moderata europapolitiken i dokumentet ”Mer Sverige i Europa!” hade inte förankrats hos statsministern, hör jag på omvägar.
Tänka sig.
Rolf Gustavsson SvD 23 februari 2008

Regeringens så kallade kommunikationspolitik verkar så amatörmässigt och hederligt svensk att jag blir rörd och känner redan medlidande inför ordförandeskapet i EU nästa år. Statsministern – och regeringen - saknar uppenbarligen uppbackning från en stab tuffa pr-knuttar och spin doctors.

I Rosenbad finns ingen Alastair Campbell, ingen ”Prince of darkness”, inte ens en blek kopia av Lars Danielsson för att auktoritativt sköta ”media management”. Detta är lika utomordentligt sympatiskt som ineffektivt.

Full text


Fredrik Reinfeldts linjetal om Europas framtid i Europaparlamentet i Strasbourg.
Linjetalet: Statsministerns tal inför Europaparlamentet den 19 februari 2008
Klicka här

Fredrik Reinfeldt


Hos de nya moderaterna frodas starka euroskeptiska strömningar.
Dokumentet avspeglar hur de nya moderaterna försöker gå dessa opinioner till mötes, vilket rent partitaktiskt naturligtvis är begripligt.
Valet till EU-parlamentet nästa år hotar bli en katastrof för partiet.
Rolf Gustavsson SvD 17 februari 2008

Debatt om Europas framtid. Under den rubriken framträder i övermorgon Fredrik Reinfeldt inför EU-parlamentet i Strasbourg. Det väcker viss nyfikenhet eftersom Sveriges statsminister hittills varit helt osynlig i den europeiska diskussionen.
Dock framträdde han häromdagen i Stockholm och välsignade ett dokument kallat ”Mer Sverige i Europa!”. Denna rapport från de nya moderaterna presenteras som första steget i förnyelsen av moderat europapolitik. Därav drar jag slutsatsen att förnyelsen handlar om att distansera sig från partiets traditionellt mycket entusiastiska förhållande till Europa. De gamla moderaterna – från Gunnar Heckscher till Carl Bildt – har snarast förespråkat det motsatta, ”Mer Europa i Sverige!”.

Liksom Thatcher och Persson drömmer de nya moderaterna om ett EU utan överstatlighet, om ett traditionellt mellanstatligt samarbete. Förebilden verkar vara den tandlösa form för informationsutbyte som kallas Lissabon-processen; Göran Perssons favoritmodell för EU-samarbetet.

Full text


Moderaterna måste "förnyas eller dö", enligt statsminister Fredrik Reinfeldt.
Nu har turen kommit till Europapolitiken.
I fredags presenterade partiets ledning en rapport inför valet till Europaparlamentet våren 2009.
Den europeiska valutan tillägnas tre meningar.
DN huvudledare 11/2 2008


”Niklas Wykman, ordförande i moderata ungdomsförbundet”:
Folkomrösta om EU:s nya fördrag”
Den gemensamma valutan är ”ingen frihetsidé” utan ”ett maktprojekt från Bryssel”
Muf gillar heller inte EU:s nya fördrag.
SvD Nyhetsplats 15 januari 2008


Hur ser ni på Sverige och EMU-medlemskap?
Svaret är: Vi vill att Sverige på sikt ska vara en fullvärdig medlem i EMU, den europeiska monetära unionen. För det ställningstagandet finns starka ekonomiska och politiska skäl. Som en följd av resultatet från eurofolkomröstningen är ett svenskt medlemskap i valutasamarbetet inte aktuellt de närmaste åren.
Den monetära unionen är ett positivt steg som kan leda till ökad tillväxt och välstånd i Sverige och övriga Europa. Fördelarna är många. Ökad handel och bättre konkurrens, minskade kostnader för valutaväxling, minskade växelkursrisker, lägre och stabilare inflation och lägre räntor.

2006-08-21


Nyheter

Moderaternas hemsida - Moderaterna i Europaparlamentet

Partidokument
(program, stämmobeslut ...) Debattörer

Bo Lundgren - Fredrik Reinfeldt - Per Unckel

Partisekreterare Sven-Otto Littorin oroade sig för tecken på ökad federalism inom EU

Moderata Ungdomsförbundet - Moderata ledamöter i Riksbanksfullmäktige


Det är nej till folkomröstning som gäller
Fredrik Reinfeldt befarar att beslutet i Storbritannien får konsekvenser i Sverige och i valrörelsen inför EU-parlamentsvalet i juni
Fredrik Reinfeldt, cit i GP 22/4 2004


I EU-valet i juni gäller det att stoppa högern, för att kunna skapa en europeisk motkraft till det globala kapitalet.
Med de argumenten hoppas statsminister Göran Persson kunna locka socialdemokratiska sympatisörer till valurnorna.
DN 19/4 2004

Att mobilisera mot högern är alltså socialdemokraternas receptet för att ena partiets splittrade EU-opinion, och undvika en upprepning av fiaskot i EU-valet 1999. Då stannade valdeltagandet på 38 procent och socialdemokraterna bara fick 26 procent av rösterna.

- Valet står inte mellan om vi skall gå med eller gå ur EU, utan åt vilket håll unionen skall gå, sade Göran Persson till ombuden när täckelset fallit och avslöjat partiets valslogan: "Fler sossar i Europa. Rösta 13 juni!"

Göran Persson

Göran Perssons avslutningsanförande den 18 april


EU-kritisk moderat utesluts ur partiet
Ekot 16/4 2004

Moderaten Anders Nyman, är en av dem som berättat att han sympatiserar med Junilistan och då fick han ett telefonsamtal från partiet.


Så här svarar Moderaterna på frågan: "Ska EU ha en egen konstitution?"
Nej. EU skall inte ha en egen konstitution i den meningen att det är en grundlag för ett "Europas förenta stater".

EU2004


Moderaternas tidigare budgetalternativ medförde orättvisa skattesänkningar och försvagade statsfinanser.
50 procent av skattesänkningarna tillföll den tiondel av befolkningen som har de högsta inkomsterna. Det visar utvärderingar som moderaterna låtit göra av sina egna förslag. För att ge partiets ekonomiska politik en högre trovärdighet sker nu en kursomläggning.
Fredrik Reinfeldt, ekonomiske talesmannen Mikael Odenberg och
chefsekonomen Anders Borg DN Debatt 4/3 2004

Skattesänkningar utlovas till de lägst avlönade. Statsfinanserna skall stärkas bland annat genom att ersättningen sänks för arbetslösa - till 70 procent - och förtidspensionärer. Det skriver partiledaren Fredrik Reinfeldt, ekonomiske talesmannen Mikael Odenberg och chefsekonomen Anders Borg.


I Ekonomisk Debatt nr 7 2003 argumenterar Anders Borg för att finanspolitiken bör ges en tydligare institutionell ram. Han förundras också över svenska ekonomers keynesfobi
Martin Flodén, Ekonomisk Debatt nr 1/2004


Sifo: 58 procent av svenskarna rösta nej till EMU om det vore folkomröstning i dag. 35 procent skulle rösta ja
72 procent av m-väljarna röstade ja i folkomröstningen, enligt Valu, men till Sifo säger bara drygt 53 procent ja medan motståndet ökat från 27 till 42 procent.
DN/TT 14/2 2004

Flera av mina präktigt borgerliga bekanta har tagit ställning mot euron på sistone.
Tidigare har en tvehågsen inställning varit det vanliga. Inte ens hos "naturliga" euroanhängare har man märkt mycket av den entusiasm som rådde inför folkomröstningen om svenskt EU-medlemskap 1994.
Men nu har jag flera gånger hört ett "nu har jag faktiskt bestämt mig för ett nej".
Vadan detta?

Johan Stymne, Svensk Tidskrift (Redaktörer Per Heister och Klas Östman)


Från moderat sida framhåller man att det redan finns en organisation där en begränsad samordning kan ske på den borgerliga sidan, stiftelsen Sverige i Europa som leds av
förre Europaministern Ulf Dinkelspiel.
Men också moderaterna vill sköta kampanjen i huvudsak på egen hand.
- Leijonborg kan inte övertyga våra väljare, säger partisekreteraren Sven Otto Littorin. Han menar att jasidans samordning inte kan bli lika långtgående som i 1994 års kampanj inför folkomröstningen om EU.

En annan förändring som genomförts inom moderaterna är att Sven-Otto Littorin kommit att utses till ny partisekreterare och Anders Borg blivit chef för riksdagskansliet.... mer

Flera av mina präktigt borgerliga bekanta har tagit ställning mot euron på sistone.
Tidigare har en tvehågsen inställning varit det vanliga. Inte ens hos "naturliga" euroanhängare har man märkt mycket av den entusiasm som rådde inför folkomröstningen om svenskt EU-medlemskap 1994.
Men nu har jag flera gånger hört ett "nu har jag faktiskt bestämt mig för ett nej".
Vadan detta?

Johan Stymne, Svensk Tidskrift (Redaktörer Per Heister och Klas Östman)

Men jag undrar om inte det som verkligen har bidragit till en viss kokett rebelliskhet bland personer som normalt är för ett närmare europeiskt samarbete är statsminister Göran Perssons insatser på senare tid. När han i mitten av maj uttalade att han inte vet "ett enda argument mot som är varken vackert eller hållbart" lyckades han förolämpa alla tvivlares intelligens på det mest obetänksamma sätt. Inte minst eftersom åtskilliga tvivlar just för att det finns högt respekterade debattörer och akademiker som har framfört en hel hoper argument som talar mot euron. Kombinationen av en uppenbart knackig europeisk ekonomisk konjunktur och en splittrad inhemsk opinion kring euron gör det lätt att kosta på sig att ta avstånd från den gemensamma valutan.

Nils Lundgren är en ekonom med socialdemokratiska böjelser som länge har legat i frontlinjen i den ekonomisk-politiska debatten. Under kronförsvaret under hösten 1992 var han en av det fåtal framträdande ekonomer som offentligt vågade uttrycka tvivel på det kloka i politiken. I sin eurobok argumenterar han kraftfullt för nej-linjen. Han använder sig skickligt av det retoriska greppet att själv formulera motståndarnas (det vill säga euroanhängarnas) ståndpunkter för att därefter bemöta dem. Han betar på detta sätt av såväl det han kallar politiska argument (23 stycken) som ekonomiska argument (21 stycken).

Liksom alla seriösa nejsägare bygger Lundgren sitt motstånd på föreställningen att Europa inte är ett "optimalt valutaområde" och att ett svenskt deltagande därför skulle leda till att den svenska ekonomin kommer att bli mindre stabil och antagligen få ökade strukturproblem.

Vad gäller övriga nejsägare i buketten av skrifter har de inte så mycket att tillägga utöver Lundgren.

Flera av euromotståndarna kritiserar de politiska argumenten för euron. Birgitta Swedenborg deltar i Ekonomisk Debatts EMU-nummer. (Hon presenteras som forskningsledare vid SNS. Eftersom Ekonomisk Debatt har vissa akademiska pretentioner hade det varit på sin plats att presentationsrutan också nämnt att hon är aktiv medlem i Föreningen Medborgare mot EMU.)

Hon menar att EMU inte är ett fredsprojekt utan tvärtom ökar konfliktriskerna. Även detta argument tar förstås sin utgångspunkt i att EMU inte utgör något optimalt valutaområde utan kommer att uppleva svårlösta inre spänningar.

Full text


EU-vänliga moderaterna har blivit skeptiker
Mats Hallgren, SvD 2002-06-15

Bland moderatväljarna har ja-sidan minskat från 61 till 49 procent och
bland fp-sympatisörerna från 70 till 45 procent.
24 oktober 2000

Moderat samråd om EU
Bo Lundgren i Torsdagsbrev nr 19/2000, 12 oktober 2000

Mer än varannan säger nej till EMU SvD 2000-10-08


Början på sidan

Tillbaka till startsidan