nejtillemu.com


Moderata Ungdomsförbundet

www.muf.se”Niklas Wykman, ordförande i moderata ungdomsförbundet”:
Folkomrösta om EU:s nya fördrag”
Den gemensamma valutan är ”ingen frihetsidé” utan ”ett maktprojekt från Bryssel”
Muf gillar heller inte EU:s nya fördrag.
SvD Nyhetsplats 15 januari 2008


Ur Tove Lifvendahls "veckobrev"
"Just nu försöker också många förstå vad som hände den 14 september. Analyserna duggar tätt. Själv trodde jag att det skulle bli alldeles jämnt, och förvånades över det starka utslaget.
Till sist röstade jag också, efter mycket funderingar och utan att vara starkt övertygad, nej.
Det var inte enkelt, för jag kan också se de direkta fördelar ett medlemskap skulle ha inneburit och den transpararens handel med en gemensam valuta för med sig."

Tove Lifvendahl är numera
Kommunikationschef på Svenskt Näringsliv


http://www.lifvendahl.com/


Generationen borgerliga politiker som kämpade för EU-medlemskapet har inte förmått att förändra sin syn på samarbetet i takt med att EU ökat sin fokusering på att likrikta medlemsländerna och reglera näringslivet.
I generationen borgerligt sinnade personer som vuxit upp med unionen finns däremot många som är kritiska till denna utveckling inom EU.
Det skriver en rad yngre borgerliga politiker, däribland Niklas Wykman, ordf. MUF
Expressen Sidan Fyra, 14/4 2007


Debatten handlar om att inta ett starkt borgerligt ställningstagande gentemot EU:s socialdemokratiska politik.
Tittar man vilken politik EU för inom sina beslutsområden innehåller den allt från socialism och planekonomi.
En konstitution som fortsätter på den vägen förefaller vara allt annat än borgerlig.
Det skriver Rola Brentlin, Kajsa Dahlström och Daniel Somos från MUF i replik till Magnus Andersson CUF.


MUF om EMU
Under trettiotalet och under tiden efter 1970,
då den svenska valutan inte har haft någon varaktig knytning till något internationellt
valutasystem, har det däremot gått sämre med vårt lands ekonomiska utveckling.

websidor 21/2 2003

Vi moderater anser att det skulle ha varit bra för vårt land, om vi kommit med i EMU:s tredje steg, den gemensamma europeiska valutan, redan från starten. Den chansen missade vi till följd av regeringens ”vänta-och-se-politik”. Men vi bör försöka komma med så snabbt som möjligt.

Den monetära unionen är ett positivt steg, som kan bidra till ökad tillväxt och ökat välstånd i Sverige och i övriga Europa.

En mycket lyckosam period för den svenska ekonomin var efter andra världskrigets slut och varade fram till 1970-talets början. Under den tiden var kronan knuten till Bretton-Woodssystemet.

Under trettiotalet och under tiden efter 1970, då den svenska valutan inte har haft någon varaktig knytning till något internationellt valutasystem, har det däremot gått sämre med vårt lands ekonomiska utveckling.

Full text

Kommentar av Rolf Englund, fd förbundssekreterare i MUF:
I själva verket var det ju så att Sverige kom förhållandevis snabbt ur
världsdepressionen på 1930-talet inte berodde på krisuppgörelsen s/bondeförbundet utan på att
vi lämnde guldmyntfonten och lät kronan flyta.
OBS även den medvetet vilseledande formuleringen om att vi efter 1971 "inte har haft någon
varaktig anknytning" till "något internationellt valutasystem".
I själva verket var det ju så att vi, en tid, var med i EMU:s föregångare, den s k Ormen
och att vi, som bekant, hade en fast växelkurs som Bildt/Lundgren-regeringen
tappert, men utan framgång, och till stora kostnader, försvarade 1992.
Som gammal moderat skäms man över alla lögner och halvsanningar som kommer från den
moderata Ja-sidan. Vad säger den begåvade och kunnige Anders Borg?

Riksbankens historik

Expressens ledarsida är, liksom regeringen, för ett medlemskap i valutaunionen EMU.
Men inte till vilket pris som helst. Inte till priset av en valdebatt som är så förenklad att den blir lögnaktig
Expressen 12/2 2003

Mer av Rolf Englund om EMU


MUF röstade om EMU. Ja vann med 64-33.
Tove Lifvendahl avstod.

DN/TT 24/11 2002

Ställningstagandet föregicks av en oväntat lång och intensiv debatt. Först sköts diskussionen upp från fredag till lördag. Sedan räckte inte tiden till på eftermiddagen, eftersom styrelsevalet skulle hållas. EMU-debatten sköts upp igen, varför även middagen fick skjutas upp. Efter många timmars debatt gick till slut ungmoderaterna till beslut och ungefär dubbelt så många var för en EMU-anslutning som emot.

- Det var spännande och jag tror att många bestämde sig här på plats, säger MUF:s nyvalde ordförande Christofer Fjellner till TT.

Inte heller den avgående styrelsen var enig i frågan. En röstade nej och förra ordföranden Tove Lifvendahl avstod.

- Frågan är knepig, både sakkunskapsmässigt och ideologiskt, säger Christofer Fjellner som själv är för EMU.


Linna Johansson: Jag vill ha svala tjejer
Ett nytt slags höger ser ut att vara här
Expressen 23/11 2002

En av dem som ifrågasatt länge är Tove Lifvendahl. Hon är minst lika ny för moderat politik som Bo Lundgren. Jag har faktiskt aldrig sett en kvinnlig moderat som hon. De brukar vara tjusiga Östermalmsdamer i hårdsprejade stora frisyrer och brackiga guldsmycken och ha mycket litet att säga. Eller så brukar de ha så mycket att säga att det inte går att få tyst på dem. Som Johanna Möllerström...

Full text

Början på sidan


Om Maastrichts föregångare, den s k Werner-planen
ur boken "Vår framtid i Europa" (MUF, 1971)

av Jan Brännström, Rolf Englund och Claes-Henric Siven

MUFs Förbundsstyrelses Proposition 6 till Förbundsstämman 1998.

Början på sidan

Tillbaka till startsidan