SIEPS:
Lissabonfördraget

BBC:
The Lisbon Treaty

Grundlagen

Grundlagen
Tidigare

EU i valrörelsen 2006

Proposition 2001/02:72

Björn von der Esch

EU om EU:s grundlag
på svenska

Free Europe

Open Europe

The Centre for European Reform

Reformklubben

The Economist
The Constitution - short

The Economist
articles about The Constitution

Regeringskonferensen i Nice

Regeringskonferensen i Amsterdam

Rome, Habsburg and the European Union

Rolf Englund blog på svenska (mostly)
In swedishNews Home

nejtillemu.com


Kravet på folkomröstning

2010 -


Federalism - German Constitutional Court


Grekland
Huvudskälet för en omröstning är dock att det borde vara självklart att folket tillfrågas innan man tar ett stort steg mot upphävandet av stora delar av ett lands självbestämmande över sin framtid.
Lars Wohlin, SvD 5 Nov 2011

Full text

Lars Wohlin


Det kan vara hälsosamt för demokratin i EU att vid avgörande tillfällen fråga väljarna vad de tycker om färdriktningen
I flertalet länder har folket avgjort frågan om medlemskap – vilket borde vara regel.
Någon gång bör folket få säga sitt
Annika Ström Melin, Signerat DN 2 november 2011

När Frankrike och Nederländerna sa nej till 2005 års EU-konstitution blev det en nyttig läxa för den europeiska eliten, som trodde att det var dags att hissa en gemensam flagga över kontinenten.

Annars finns en risk för att motståndet växer under ytan, utan att det märks.

Full text

Annika Ström Melin


Why I would have voted no in a Greek referendum
What is missing from the discussion is the role of adjustment.
Samuel Brittan, Financial Times November 3, 2011

For a country in the happy position of being outside a misconceived arrangement such as the eurozone, adjustment might be helped by devaluation.
Exchange rate changes often need to be backed by domestic retrenchment. But to rely on that alone is a form of sadomasochism.

The one form of adjustment that is made a condition of financial support is ever more severe fiscal austerity.
Never mind that Greek national output is already more than 9 per cent below its 2008 level and industrial production nearly 23 per cent down.
Never mind that unemployment has soared to 17 per cent.
The Greeks are being told by international institutions and creditor countries to squeeze, squeeze and squeeze again.
I know how I would have voted in a Greek referendum on the package, were it to have gone ahead.

Full text

Början på sidan

Nyheter


Folkomrösta om EU:s fördragsändring för räddningsfonden
Rolf Englund blog 18/12 2010


Over the next few weeks important decisions have to be made over the euro and how to prevent a repeat of the crisis that has threatened the single currency.
Some of the ideas - wrapped up in the words "economic governance" - may involve a significant transfer of power away from nation states to Brussels.
If the changes are dramatic it poses again the question as to whether the people should get a say.
Gavin Hewitt, the BBC's Europe editor, 8 March 2011

Full text

Top


The last time EU leaders met, in early February, a Franco-German proposal for a competitiveness pact was thrust upon them.
That task should be the preserve of the European Commission, not a cabal of two or three countries imposing a model on the rest.
Guy Verhofstadt, Jacques Delors and Romano Prodi, FT March 2 2011

*

Det var något överraskande att på EU-toppmötet den 4 februari behöva påpeka att varje förslag måste stå i överensstämmelse med EU-fördraget, sade Barroso, som en gliring åt den pakt som Tysklands Angela Merkel och Frankrikes Nicolas Sarkozy lanserat
DN print, inte på nätet, 9 mars 2011, reporter Henrik Brors

*

Merkel är fiffig med inte demokratisk
Rolf Englund blog 7/3 2011

Top


Tdigare nyheter på denna sida - Earliger news on this page


They are not more European than we are.
They are just more federal.
Mrs Thatcher

Carl Bildt: Vi har inte tillräckligt mandat
/för att i riksdagen fatta beslut utan folkomröstning om EUs grundlag/
hos Göran Rosenberg i TV4

Logiken i det hela rör sig i federativ riktning... Sch! säger Kohl åt mig när jag tar upp det.
Då bör svenska folket också ha det klart för sig innan vi röstar om medlemskap. Att komma fem-tio år efteråt och upptäcka att vi plötsligt har gått med i någonting som successivt beövar oss vår nationella bestämmanderätt, det skulle vara att sätta sig i en trettio år lång svekdebatt vad det gäller demokratin.
Det vill jag inte göra.
Göran Persson 1997-10-13, Fichtelius, sid. 391


Mot Europas Förenta Stater
Spain’s troubles reflect “asymmetric shocks” within the eurozone, which were always known to be a problem
It’s almost like a textbook example. Unfortunately, millions of people are suffering the consequences.
Europe is now stuck with this creation, and needs to move as quickly as possible toward
the kind of fiscal and labor market integration that would make it more workable.
Paul Krugman, New York Times, 9/2 2010


But even for advocates of closer integration in Europe, this is a mistake. The EU suffers from a lack of popular legitimacy. The manner in which the Lisbon treaty was passed was unedifying, giving the impression that the EU is a stitch-up by a small elite.
If Europe, or just the Eurozone, is to become more deeply joined, it should be a deliberate and honest process, not an accidental and covert one.
Financial Times editorial, February 12 2010


De politiska partierna har en skyldighet att vara tydliga mot sina väljare inför valet hur man ställer sig till en framtida folkomröstning.
En röst på Folkpartiet innebär att vi kommer att fortsätta arbetet för en ny folkomröstning under nästa mandatperiod.
Vi ser tre alternativa datum för en ny folkomröstning: under 2013, i samband med Europaparlamentsvalet 2014 (bäst) eller - men sämre - vid riksdagsvalet 2014.
OLLE SCHMIDT (FP, CARL B HAMILTON (FP) riksdagsman, ordförande i näringsutskottet, talesman för ekonomi- och näringspolitik.
Hamiltons blandning, den 30:e augusti 2010

Full text

...

Ett eventuellt framtida svenskt inträde i valutaunionen måste föregås av en folkomröstning.
Tidpunkten för en sådan måste beslutas av riksdagen.
En folkomröstning bör genomföras först efter en bred diskussion där för- och nackdelar på nytt prövas i ljuset av bland annat erfarenheter och utveckling i länderna i och utanför eurosamarbetet.
Vi vill bygga ut grannskapspolitiken, inte minst det Östliga Partnerskapet.
Utdrag ur Alliansens valmanifest 2010


Min slutsats är att EU inte idag, och med största sannolikhet inte på många år, kanske årtionden, kan antas uppfylla rimliga krav på att bli ett välfungerande valutaområde. Och det är också viktigt att begrunda på vilket sätt det då kan komma att fulingera. Om det är genom hög internationell rörlighet för arbetskraften, så måste vi skapa ett Europa där stora grupper måste vara beredda att lämna sitt land för att Europa skall kunna ha en gemensam valuta.

Om det är genom möjlighet till stora transfereringar och kraftfull regionalpolitik, så måste vi skapa ett Europa där stora delar av våra skatter och transfereringar kanaliseras via Bryssel och Strassbourg.
Nils Lundgren den 21 september 1994


EU:s själva grundidé har därför varit att försöka förena oss européer i en större, fredlig gemenskap som en gång för alla ska förhindra att vi kör vår europeiska historia som repris.
Denna nyskapade gemenskap har fungerat förbluffande väl trots att den bygger på en inneboende motsättning mellan just gemenskap och nationell suveränitet. Men ...
Richard Swartz, Kolumn DN, 2010-02-06


Flash
Lissabonfördraget lämnar efter sig ett påträngande behov att följderna av vårt medlemskap i EU återspeglas i grundlagen
Lissabonfördraget tar de sista avslutande stegen i en flerårig reformprocess
För att synliggöra detta behöver regeringsformens ändras
Rapport från Sieps, Författare: Carl Fredrik Bergström, oktober 2008

Början på sidan


The Irish No campaign won by 862,415 votes to 752,451. Turnout was 53.1%.
Irish PM Brian Cowen said he respected the vote but it had caused a "difficult situation" that had "no quick fix"
"The government accepts and respects the verdict of the Irish people."

BBC 13/6 2008

Ett övertygande nej från Irland som sänder chockvågor över Europa.
DN 13/6 2008


Irland ska rösta om Lissabonfördraget den 12 juni.
Fördraget är ett stort steg mot Europas förenta stater.
Ett nej vore välkommet eftersom detta är en sämre kopia av det tidigare förkastade konstitutionsförslaget.
Vi Europavänner är inte nöjda med lite ökad insyn från våra nationella parlament. Detta är centralism om än i demokratiska former
Carl-Johan Westholm Dagens Industri 7 juni 2008


Danmark
47 procent, vill övergå till euron
45 procent vill behålla kronan.

När Gallup, som gjort undersökningen, för bara två veckor sedan frågade samma sak, ledde euroanhängarna med 52 mot 40 procent.
Rapport 9 juni 2008


Utrikesutskottet ställde sig på torsdagen (13/11) bakom regeringens förslag att godkänna EU:s Lissabonfördrag.
Bakom ställningstagandet står fem av riksdagens sju partier: Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna.
Riksdagen debatterar och beslutar torsdagen den 20 november.
Newsdesk 14/11 2008


I nästa vecka ska riksdagen debattera och anta Lissabonfördraget. Det bästa vore om man i stället valde att vilandeförklara beslutet.
I elfte timmen har ett antal borgerliga riksdagsledamöter insett att Lissabonfördraget är av sådan karaktär att det påverkar den svenska grundlagen. Bland de insiktsfulla finns riksdagsledamot Anne-Marie Pålsson (m) från Lund, några kristdemokrater och centerpartister.
Kristianstadsbladet 14 november 2008


Uppåt ett tiotal av regeringspartiernas riksdagsledamöter vill stoppa EU:s Lissabonfördrag.
Majoriteten för fördraget är stor i riksdagen, men det krävs bara en sjättedel av riksdagen för att skjuta upp förslaget ett år.
Ekot 13/11 2008

Bland dem som vill skjuta upp behandlingen av Lissabonfördraget finns moderata riksdagsledamoten Anne-Marie Pålsson.

Full text


EU-fantasterna gillar att tala om att bygga Europa steg för steg.
Kritikerna gillar att beskriva hur Bryssel skiva för skiva kapar bort medlemsländernas nationella självständighet, i fördrag efter fördrag.
Ekot 13 december 2007


Flash
Lissabonfördraget lämnar efter sig ett påträngande behov att följderna av vårt medlemskap i EU återspeglas i grundlagen
Lissabonfördraget tar de sista avslutande stegen i en flerårig reformprocess
För att synliggöra detta behöver regeringsformens ändras
Rapport från Sieps, Författare: Carl Fredrik Bergström, oktober 2008


Varför vill moderaterna inte ha folkomröstning om Lissabonfördraget?
"Vi anser att Lissabonfördraget ska hanteras på samma sätt som tidigare fördragsändringar, genom en öppen process med debatter och propositioner i riksdagen."
Bilagan Europafakta, Medborgaren nr 5 2008

"Lissabonfördraget är ett tilläggsfördrag, det fjärde sedan Sverige gick med i EU. Både regering och riksdag kommer att behandla det som den viktiga fråga det är med bland annat debatter och propositioner."

...

Vill moderaterna introducera euron som Sveriges officiella valuta?
"Moderaterna anser att euron bör införas i Sverige. Vi respekterar dock utfallet av den genomförda folkomröstingen. Därför kommer ingen ny omröstning att hållas under denna mandatperiod. (kurs här) Allt fler länder väljer att gå med i valutaunionen och Sverige skulle tjäna mycket på att införa euron som valuta. Moderaterna har i likhet med övriga riksdagspartier förklarat att vi accepterar folkomröstningens utfall.
Dock måste folkomröstningens ställningstagande vid varje tidpunkt bedömas utifrån utvecklingen i vår omvärld och den europeiska integrationen. (Kurs här)
Källa: Bilagan Europafakta, Medborgaren nr 5 2008

Början på sidan


Pressure mounts for EU treaty referendum
Financial Times June 2 2008

A Tory donor’s campaign to force the government to hold a referendum on the European Union’s Lisbon treaty will on Monday step up a notch, with the release of polling data suggesting most people believe the government has reneged on its pledge to give them a vote on the issue.

The survey comes a week before the High Court starts hearing a legal challenge brought by Stuart Wheeler against the government’s refusal to hold a referendum. Next week will also see the crucial Irish referendum on whether to ratify the contentious treaty.

Full text

Majoritet mot EU-fördrag i Irland
Motståndarna mot EU-fördraget är för första gången fler än anhängarna i Irland där en folkomröstning hålls nästa vecka
DN/TT 2008-06-06


On February 4, the French Parliament voted in the bill modifying title XV of the French Constitution in Versailles, and three days later, on February 7, the Treaty of Lisbon was formally ratified.
How did we go from the voters’ refusals to the adoption of the text by Parliament in 2008?
Online Journal June 5, 2008


S kör över LO om Lissabonfördraget
Socialdemokraterna kommer inte att följa LO-kongressens beslut att socialdemokraterna ska vänta med att rösta ja till Lissabonfördraget. LO vill att omröstningen äga rum först efter att regeringens utredning av den så kallade Vaxholmsdomen är klar.
Men socialdemokraterna tänker inte vänta.
Ekot tisdag 3 juni 2008


Ett eventuellt irländskt nej till Lissabonfördraget skapar en ny kris för EU:s ledare.
I Sverige skulle anti-EU-krafterna stärkas.

På spel står det med möda ompaketerade fördraget, i stort sett detsamma som förkastades 2005.
DN huvudledare 19/5 2008


Folkomröstningar är måhända inte den optimala formen för beslut i komplexa frågor.
Det är angeläget att vi får en tidsplan, inför nästa mandatperiod, för en EMU-anslutning och så småningom för ett införande av euron.

Det tror jag skulle öka framtidstron bland för små- och medelstora företag.
Marie Weibull Kornias (m), Europaportalen 2008-05-12

Marie Weibull Kornias (m) frågar sig hur länge EU kommer att tolerera att vi inte inför euron.
Svaret på den frågan är enkel. Så länge som vi är en självständig stat kommer de att göra det. Lissabonfördraget kan dock bli ett problem.
Erik Lakomaa och Rola Brentlin
Europaportalen 2008-05-16.


Även Irland och kanske England
Mycket lutar åt att det blir två danska folkomröstningar i höst,
när statsminister Anders Fogh Rasmussen ska hålla sitt löfte att fråga väljarna om de vill avskaffa de fyra undantag Danmark har i EU-samarbetet.
Regeringen tror att det vore oklokt att ha med frågan om eurons införande bland de andra, eftersom danskarna då kan säga nej til hela paketet.
Europanytt 15/05/2008

Fler affärsmän som kampanjar mot EU just nu är mångmiljonären Declan Ganley på Irland som startat en nej-rörelse mot det nya EU-fördraget inför folkormöstningen på Irland den 12 juni.

I Storbritannien har affärsmannen Stuart Wheeler lagt ned sina pengar på att ta den brittiska regeringen till domstol för att man låtit parlamentet godkänna EU-fördraget utan att hålla en folkomröstning först. Wheeler utgår ifrån att folkomröstningen skulle sluta i ett nej. Hans mål kommer upp till rättegång den 9-10 juni.

Full text


The EU power game has begun
Behind closed doors, over diplomatic dinners, in the corridors of departments, embassies, ministries and chanceries, Europe’s rulers are playing a “once in a lifetime” game for the future of the European Union.
Bruno Waterfield, 11 May 2008

Substantial negotiations are underway on the biggest European job carve up package, including Nato, in the EU’s existence. The rules of the game, the players and the running score are known only to a tiny group of EU leaders and their most senior civil servants.

The battle to fill the top jobs, including powerful new posts, such as the EU president, will set Europe’s political agenda for the next decade. It is the complete opposite of democratic politics or an electoral race.

Full text

Början på sidan


Lavaldomen i Vaxholmsfallet är bara det senaste exemplet på att EU-projektet syftar till att förvandla Europas oberoende nationalstater till ett federalt Storeuropa.
Det betyder att den socialdemokratiska partiledningen har svikit sina väljare eftersom man alltid lovat att motarbeta att EU utvecklas mot överstatlighet.
Sören Wibe, DN Debatt 2008-04-16

EU:s symboler


Transport: EU-fördraget måste behandlas som en grundlag
Martin Viredius, andre vice ordförande, Europaportalen, 2008-03-25

Det svenska EU-medlemskapet bör utsättas för en demokratisk kontrollstation. Dagens EU skiljer sig radikalt från det EU som det svenska folket röstade ja till 1994. Då ansågs EU hantera ett antal handelsregler och maktöverlåtelsen betraktades som återtagbar. Under årens lopp har dock de överstatliga tendenserna ökat samtidigt som EU har tänjt sina befogenheter på ett sätt som få räknade med.

Lissabonfördraget förstärker den tendensen ytterligare. Maktöverlåtelsen är också så långtgående att beslutet bör behandlas som en grundlagsändring, det vill säga rör ”principerna för statsskicket”.

Full text

Transport


LO och förbunden, egentligen hela den samlade arbetarrörelsen borde kräva ett undantag för den svenska arbetsmarknadsmodellen i förhandlingarna om Lissabonfördraget – EU:s nya grundlag.
Att inte ställa detta krav är ett svek mot svenska löntagare.
Alternativt måste en folkomröstning komma till stånd.
Då får frågan ställas om vi anser det är rimligt att en oenig EG-domstol och några livstidstillsatta domare ska avgöra svensk arbetsmarknad.
Johan Lindholm, Ordförande Byggettan, Roland Ljungdell, Ordförande Byggnads Södra Skåne, Tomas Emanuelsson, Ordförande Byggtolvan Göteborg
LO-Tidningen 2008-02-22

Vi har varit naiva när det gäller EG-domstolens roll

Full text

LO

Början på sidan


”Niklas Wykman, ordförande i moderata ungdomsförbundet”:
Folkomrösta om EU:s nya fördrag”
Den gemensamma valutan är ”ingen frihetsidé” utan ”ett maktprojekt från Bryssel”
Muf gillar heller inte EU:s nya fördrag.
SvD Nyhetsplats 15 januari 2008

Full text

MUF

Början på sidan


Låt oss rösta om EU-konstitutionen
Margit Gennser, Björn von der Esch och Rola Brentlin,
Västerviks-Tidningen 2008-01-23

EU-minister Cecilia Malmström argumenterar mot en folkomröstning. Hennes vanligaste argument är att en folkomröstning skulle bli svårtolkad.
Det är att underkänna väljarnas intelligens. Ett ja i en folkomröstning om Lissabonfördraget tolkas rimligen som att svenska folket vill att det införs medan ett nej innebär att det inte gör det utan vi nöjer oss med nuvarande ordning.

Istället för folkomröstning vill hon att EU:s medborgare skall lämna synpunkter på fördraget på en hemsida på Internet. Det är ett respektlöst sätt att hantera demokratin.

Full text

Margit Gennser, Björn von der Esch och Rola Brentlin

Cecilia Malmström


Det handlar om så stora förändringar av demokratins grundfundament att det är orimligt att beslutet behandlas som vilken fråga som helst.
Om Riksdagen ratificerar fördraget innebär det att de fattar ett beslut som inte kan återställas annat än att Sverige lämnar EU.
Detta är dessutom en fråga där riksdagen saknar mandat att fatta beslut.
Margit Gennser (m), ordförande nätverket folkomrostning.net, Björn von der Esch (kd), riksdagsledamot 1998-2006, Rola Brentlin (m) internationell sekreterare Moderata Ungdomsförbundet

Sundsvalls Tidning 14/1 2008

När den nuvarande riksdagen valdes fanns inget fördrag att ta ställning till och ingen väljare kan därför ha valt parti utifrån dess inställning till Lissabonfördraget. Opinionsmätningar visar också att en stor majoritet - 67 procent - av väljarna vill folkomrösta om fördraget, och det finns även en majoritet för folkomröstning bland väljarna till samtliga riksdagspartier (Sifo juli 2007).

Full text

Början på sidan


Jag, Kajsa och Daniel har idag en artikel i Aftonbladet som handlar om folkomröstning om EU-konstitutionen
och hur Reinfeldt borde lyssna på sin kollega Cameron.
Läs den nedan: (finns ej i nätupplagan) januari 10, 2008
"Jag heter Rola Brentlin och är 22 år gammal.
Jag är internationell sekreterare för Moderata ungdomsförbundet."

Kajsa = Kajsa Dahlström, 2:e vice ordförande Moderata Ungdomsförbundet
Daniel = Daniel Somos, Ordförande MUF Stockholm


Lissabonfördraget startade som en medborgarnära idé men slutade på det vanliga sättet med politiskt rävspel och frampressade kompromisskrivningar
Det blir inte mer lättsmält av att det i grunden är detsamma som fransmän och holländare har sagt nej till.
SvD ledarblog 2007-12-13

Full text
Början på sidan/Top of page


Detta kunde man läa på SvDs ledarblog:

Venezuelas konstitution stadgar att president Hugo Chavez inte kan väljas om när hans mandat går ut 2012. På presidentens initiativ genomförs i dag en folkomröstning för att ändra konstitutionen. Ett ja i omröstningen (med eller utan valfusk) innebär att det blir fritt fram Chavez att sitta kvar vid makten på livstid. Det är inte särskilt demokratiskt, kan det tyckas. Men Chavez är inte heller någon demokrat.
En annan fråga är om den svenska nyvänstern fortsätter att hylla Chavez trots att han vill ha makten på livstid. Kort sagt, har vänstern lärt något av historien?
Claes Arvidsson SvD Ledarblog 2007-12-02


Referendums on the new European Union Treaty were "dangerous"
and would be lost in France, Britain and other countries, Nicolas Sarkozy has admitted.

Daily Telegraph 2007-11-14

"France was just ahead of all the other countries in voting no. It would happen in all member states if they have a referendum. There is a cleavage between people and governments," he said.

"A referendum now would bring Europe into danger. There will be no Treaty if we had a referendum in France, which would again be followed by a referendum in the UK."

The French president's confession that governments could not win popular votes on a "simplified treaty" - drawn up to replace the EU constitution rejected by his countrymen two years ago - was made in a closed meeting of senior Euro-MPs.

Full text

Början på sidan -Top of page


The EU's new treaty is the same as the rejected constitution
- only the format has been changed to avoid referendums, says Valery Giscard d'Estaing,
architect of the constitution.

Le Monde and other European newspapers EU Observer 29.10.2007


"Regardless of the treaty's merits, this has to be wrong."
On October 18th the leaders of the European Union took the constitution that voters in France and the Netherlands had rejected in 2005,
changed the odd phrase, muddled the odd concept and presented the Lisbon “reform treaty” to the world, boldly declaring
“Ceci n'est pas une constitution” — so there is no need for it to be put to any difficult referendums.
The Economist print 2007-10-25


Det moderata ungdomsförbundet Muf fick inget gehör för ett nedbantat EU-fördrag
eller för att Sverige ska begära undantag för euron.

Under lördagen diskuterade den moderata stämman Europafrågor i Gävles konserthus.
Debatten blev stundtals hätsk mot de två muf: are som företrädde en EU-skeptisk hållning. Anders Selnes, Europaportalen / 2007-10-29

Muf vill inte godkänna fördraget som förhandlades fram vid toppmötet i Lissabon tidigare i månaden. Ungdomsförbundet motiverar sitt avståndstagande med att fördraget är alltför omfattande och ger EU befogenheter att besluta om en rad viktiga områden som borde ligga på nationell nivå. Fördraget misslyckas, skriver Muf, med att skydda medborgarna mot politiskt maktmissbruk och innebär en obefintlig maktdelning mellan EU och dess medlemsstater.

— Att ta bort EU-ländernas vetorätt är en enorm centralisering av beslut och ger en orimlig maktfördelning, sade Rola Brentlin Muf:s internationella sekreterare. Hur länge ska EU:s fyra friheter få vara täckmantel för byråkrati och centralism. Moderaterna måste öppna för en mer EU-kritisk hållning, sade Rola Brentlin och hänvisade till opinionsundersökningar som visar på ett stort stöd för att fördraget ska ut på folkomröstning.

Ett stort antal talare gick upp till stöd för partistyrelsens linje och Muf blev snabbt isolerade i debatten.

Muf:aren Daniel Somos ville att Sverige ska få ett formellt undantag från skyldigheten att ersätta kronan med euron. Han vittnade om att han ändrat uppfattning sedan folkomröstningen 2003 då han kampanjade för ett ja.

- Varför gynnas Sverige av en ränta som sätts i EU och inte i Sverige?

Den som möttes av flest applåder och kanske sammanfattade en central del av den moderata synen på EU var EU-politiker Anna Ibrisagic med personliga erfarenheter från krigets Jugoslavien på 1990-talet.
— EU är inte enbart ett ekonomiskt samarbete utan i första hand ett freds- och säkerhetspolitiskt projekt, sade Ibrisagic.

När stämman tog ställning till motionerna bifölls partistyrelsens linje av en stor majoritet utan att någon vare sig begärde votering eller reserverade sig mot beslutet.

Muf:s ordförande Niklas Wykman gick inte upp i EU-debatten. Men det ska inte tolkas som att han inte delade Rola Brentlins uppfattningar.
— Politiker och politiska system ska ha mindre makt och EU är inget undantag. Om det vore val idag skulle jag rösta nej till EMU, sade Niklas Wykman.

Full text

EU:s försvars - och utrikespolitik

Freden

Moderaterna - nya och gamla


Muf:are vill ha folkomröstning om EU-fördraget
SvD 26 oktober 2007

Moderata ungdomsförbundets internationella sekreterare kräver folkomröstning om EU:s nya fördrag.
Hon anser också att partiet tystar de EU-kritiska rösterna.

Igår öppnade moderaternas stämma i Gävle. På den kommer ungdomsförbundets internationella sekreterare Rola Brentlin att kräva folkomröstning om EU:s nya fördrag som stats- och regeringscheferna kom överens om förra veckan i Lissabon.

–Det här är någonting som påverkar svenska folket och som innebär utökad makt till EU, säger hon.

Partistämman ska behandla två EU-kritiska motioner från ungdomförbundet, en handlar om EMU och en om EU-fördraget.
Men i fördragsmotionen finns dock inget krav på folkomröstning. Partistyrelsen rekommenderar ombuden att avslå båda.
Rola Brentlin har inte heller några stora förhoppningar om att stämman ska gå emot partistyrelsen.
–Men det är en myt att moderatmedlemmen är positiv till EU, säger hon.
Hon efterlyser en öppnare debatt i EU-frågan.
Partiet har, enligt henne, varit för slutet och att inställningen till EU i allt för stor grad präglats av starka företrädare som Carl Bildt och Gunnar Hökmark.
–Partiet har inte släppt in kritiska röster. Vi måste öppna för dem. Det är också en del av förnyelsen.

Rola Brentlin säger även nej till att Sverige går med i EMU.
–För mig är det en principiell fråga. Går vi med i EMU flyttas makt och då blir det svårare att utkräva ansvar.

Full text

*

Muf blåser till strid om moderat europapolitik
Anders Selnes, Europaportalen / 2007-10-26

Moderata ungdomsförbundet vill att moderaterna på den pågående partistämman i Gävle intar en tydligare EU-skeptisk hållning. Muf säger nej till euron och kräver en folkomröstning om det nya EU-fördraget.
— Vi måste lyssna på våra egna väljare och på svenska folket, säger Rola Brentlin internationell sekreterare i Muf.

— Rösta om det nya EU-fördraget och säg nej till medlemskap i EMU. Det säger Rola Brentlin internationell sekreterare i Moderata Ungdomsförbundet som på lördag kommer debattera Europapolitik på moderaternas patistämma i Gävle.Hon och ett 20-tal andra ombud med direkt anknytning till Muf kommer att försöka väcka stämman för en mer EU-kritisk hållning. Bland motionerna på stämman är det nio som berör Europa och EU.

Muf i Stockholm vill förkasta det nya EU-fördraget bland annat för att den innehåller välfärdsrättigheter och för lite skydd för medborgaren mot maktmissbruk och för få begränsningar kring vad EU ska och inte ska göra. Det ska vara mera fokus på det fyra friheterna menar Muf.

full text

*

Generationen borgerliga politiker som kämpade för EU-medlemskapet har inte förmått att förändra sin syn på samarbetet i takt med att EU ökat sin fokusering på att likrikta medlemsländerna och reglera näringslivet.
I generationen borgerligt sinnade personer som vuxit upp med unionen finns däremot många som är kritiska till denna utveckling inom EU. Det skriver en rad yngre borgerliga politiker, däribland Niklas Wykman, ordf. MUF
Under rubriken "EU:s makt måste rullas tillbaka"
Expressen Sidan Fyra, 14/4 2007

Början på sidan -Top of page


Beware the grip of the Euro monster
The impartial think tank Open Europe has found that the two texts are 96% the same.
Indeed, they both extend to the same length, about 63,000 words. Reading them side by side,
the casual reader would judge them to be the same document, with the odd tweak here and there.
The Sunday Times , October 21, 2007

What they said around Europe about the treaty

GERMANY
‘The substance of the constitution is preserved. That is a fact’
– Angela Merkel, chancellor


SPAIN
‘We have not let a single substantial point of the constitutional treaty go’
– Jose Zapatero, prime minister


IRELAND
‘90% of it is still there . . . these changes haven’t made any dramatic change to the substance of what was agreed in 2004 [in the original constitution]’
– Bertie Ahern, prime ministerCZECH REPUBLIC
‘Only cosmetic changes have been made and the basic document remains the same [as the constitution]’
– Vaclav Klaus, president


FINLAND
‘There’s nothing from the original institutional package that has been changed’
– Astrid Thors, Europe minister


DENMARK
‘All the symbolic elements are gone, and that which really matters is left’
– Anders Fogh Rasmussen, prime minister


LUXEMBOURG
‘The elements of substance of the constitutional treaty are preserved’
– Jean-Claude Juncker, prime minister

Full text

*

Gordon Brown ruled out further European integration for at least a decade yesterday
as he sought to counter calls for a referendum on the latest transfer of power to Brussels.
But Jose Socrates, the Prime Minister of Portugal, said:
“This treaty is not the end of the story because there is no end.”

The Times, October 20, 2007

Full text

"ever closer union"


De som är skeptiska till stat och byråkrati tycker sig ha fått ett idealiskt mål i "Brysselokratin".
Dessa EU-motståndare och EU-kritiker tar varje tillfälle för att - som de tror - söka ett brett folkligt stöd för sin sak.
Folkomröstning är deras krav vid snart sagt varje EU-beslut av större slag.
Och en regelförändring som den nu aktuella är ett givet sådant tillfälle.
DN-ledare 20/10 2007När det gäller konstitutionen, eller fördraget som PR-beteckningen lyder,
så skiljer inte mycket i sak från det ursprungliga originalet som sänktes av
fransmän och holländare i folkomröstningar 2005.
Expressen-ledare 20/10 2007


Förslaget har reformerats och de mest federalistiska inslagen är ett minne blott.
Sydsvenskan-ledare 19/10 2007


BARA FOLKLIGT STÖD KAN GE EU-FÖRDRAG LEGITIMITET.
Dick Erixon 19/102007

Så har EU-toppmötet i natt blivit överens om ett "reformfördrag" som är snarligt det tidigare fördraget om EU-konstitution som röstades ner i Frankrike och Holland.Nu talas det tystare om folkomröstningar. Men det är glädjande att ett antal svenska politiker, som EU-parlamentarikern Olle Schmidt (fp) och flera c-riksdagsledamöter, ställer krav på folkomröstning om detta "reformfördrag".

Full text


Gordon Brown: No more power to Brussels
Gordon Brown has launched a desperate attempt to halt the campaign for an EU referendum with a high-risk pledge to block any further extension of Europe’s power for at least a decade.

With link to Daniel Hannan: Those Euro-myths exploded
Daily Telegraph 20/10/2007

The Prime Minister’s promise - which places him on a collision course with France as it pushes for an expansion of EU defence powers next year - amounted to a tacit admission that he had just been forced to surrender large amounts of UK sovereignty to Brussels.

Full text

Top


Folkomröstning om grundlagen
Motion till riksdagen 2007/08:K393
av Sven Bergström m.fl. (c)

Klicka här


The prime minister was accused by Tories of “treating the British people like fools” by claiming the new treaty was fundamentally different from the treaty thrown out by Dutch and French voters in 2005.
Financial Times 19/10 2007

Gordon Brown on Thursday gave his approval to a new EU Treaty of Lisbon, knowing that he faced months of claims that he had signed up to a thinly disguised version of the rejected European constitution.

But the prime minister insisted he had secured all his negotiating “red lines”, repeatedly claiming that the text on the dinner table in Lisbon on Thursday night enshrined Britain’s “national interest”.

Mr Brown’s posture was primarily defensive: he has to explain why a treaty which contains most of the EU constitution’s institutional changes is no longer worth the referendum promised on the original treaty.

Full text

England


Svenskarna måste få folkomrösta om det nya EU-fördraget. Det kräver flera allianspolitiker i strid med regeringens linje.
Folkpartiets EU-parlamentariker Olle Schmidt är en av dem
SvD 18/10 2007

Det finns en rädsla för att folk röstar fel. Det är ett väldigt dåligt argument, förklarar han.
Olle Schmidt menar att det är "riskfyllt ur demokratisk och legitimitets synpunkt att avvisa kravet" på en folkomröstning. Därför vill han att en sådan ska genomföras i samband med EU-parlamentsvalet 2009.

Till skillnad från EU-kritikerna är Olle Schmidt övertygad om att svenska folket skulle rösta ja. Genom att anta fördraget skulle svenskarna dessutom samtidigt acceptera euron, som är en del av fördraget.

Också sex centerpartister kräver folkomröstning i en riksdagsmotion. De menar att eftersom fördraget innebär en maktöverföring från nationell nivå till unionen måste svenska folket få en chans att tycka till.

- Vi kommer att kräva en folkomröstning. Det är i stort sett samma fördrag som det var 2005, säger Peter Eriksson (mp).

Full text

Olle Schmidt


Ulf Holm, riksdagsman för miljöpartiet och ordinarie ledamot i EU-nämnden, sade till TT att
det är viktigt att statsministern nu talar om att svenska folket ska få säga sin mening.

SvT Nyheter 19/10 2007

-Jag vill att Fredrik Reinfeldt fastslår att det verkligen blir en folkomröstning i den här viktiga frågan, sade han.

Ulf Holm


Enligt en opinionsundersökning som tidningen Financial Times presenterade på torsdagen
70 procent av väljarna i de stora EU-länderna Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Italien och Spanien vill ha en folkomröstning.
DN 18/10 2007

Tjugo procent menar att det onödigt att fråga väljarna, medan 10 procent är osäkra. I Storbritannien förordar 75 procent av väljarna folkomröstning.

Mätningen visar också att 38 procent av väljarna i de fem länderna tror att fördraget är bra för EU-arbetet, medan 23 procent är negativa.

Irland är det enda EU-land där fördraget måste godkännas av en folkomröstning. I de flesta andra länder blir fördraget en fråga för parlamenten.

Tony Blair utlovade en folkomröstning om författningsförslaget som fransmän och holländare sade nej till 2005.
Nu säger Gordon Brown att det aktuella EU-fördraget är något annat än författningen. Men i grunden är det ingen skillnad, argumenterar Derek Scott i ledningen för I want a referendum.
- Gordon Brown måste gå med på en folkomröstning för att behålla väljarnas förtroende, menar Scott.

Full text

Some 76 per cent of Germans want a referendum, 75 per cent of Britons, 72 per cent of Italians, 65 per cent of Spaniards and 63 per cent of French.
Financial Times 18/10 2007

I want a referendum


I want Britain to hold a referendum on the European Union’s new treaty.
For the European crowd that I know well, advocating a referendum is not simply an act of political treason. It is a gross social faux pas.
There is a range of adjectives that is readily applied to the pro-referendum camp:
xenophobic, spit-flecked, swivel-eyed, Little Englander.
Gideon Rachman, Financial Times, October 16 2007

It is true that this treaty contains no single, symbolic measure that marks it out as a big step towards political union – such as the creation of a single currency or a single market. But, if you are unconvinced by the case for “ever closer union”, there are definitely things that are worth rejecting in this treaty.

Above all, there is a long, legally binding charter of “fundamental rights”, covering almost every area of human activity. It includes such delights as a right for children “to express their views freely”

As well as the charter, there are extensions of majority voting on policies such as energy and justice. There are reforms that change the balance of power between European countries and bolster the EU institutions. These are not mere trifles.

Opponents of a referendum complain that people will not vote on the details of the document. Instead they will just express a general feeling about “Europe”.

Fine – the opportunity is long overdue. The last time the British held a vote on Europe was in 1975, when it was still called the Common Market. In the intervening years, the market has turned into a union and it has become more and more obvious that Europe is a “political project”. If a referendum provides a long-awaited chance to express an opinion on “the project” as a whole, then so much the better.

The real European crisis would be a crisis of morale for the most ardent believers in political union, for whom the treaty is yet another small step along the road that began with the Treaty of Rome in 1957. The rejection of the constitution in referendums in France and the Netherlands was a huge blow to these people. But they have recovered their nerve and are now advancing more cautiously, with the constitution repackaged as a reform treaty. This is arrogant and dishonest and deserves a rebuke.

Full text

England


Det är svårt att se på vilket sätt medborgarnas ställning förbättras genom en EU-grundlag
där medlemsstaterna förlorar ytterligare nationell suveränitet och EU:s makt stärks och konsolideras.
Det enda rimliga är att Europas medborgare - inte ett politiskt etablissemang - självständigt avgör om de verkligen får en starkare ställning genom EU-grundlagen.
Nils Lundgren, Europaportalen 4/9 2007

Charlotte Cederschiöld är en varm anhängare av ett federalt Europa. Hon är medlem i EU-parlamentets federalistiska intergrupp som arbetar för att EU skall bli en superstat. Det är därmed fullt förståeligt att hon välkomnar EU-grundlagen med öppna armar.

Cederschiöld framhåller värdet av att EU genom grundlagen rent formellt blir en juridisk person, det vill säga har rätt att skriva under fördrag och konventioner som binder medlemsstaterna. Detta kringskär utan tvivel Sveriges roll som suverän stat i världen.

EU-grundlagen innebär ett avgörande steg i byggandet av en EU-stat. Vi går nu snabbt mot en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik. Ett gemensamt försvar skall skapas och överstatligheten inom det rättspolitiska området skall förstärkas. En EU-president och en utrikesminister med egen diplomatkår skall införas. En europeisk åklagarmyndighet inrättas. Vetorätten avskaffas inom en lång rad områden. Den tröghet som hittills funnits i beslutsprocedurer skall "effektiviseras" bort. Sveriges röststyrka och inflytande i ministerrådet halveras nästan.

Full text

Mer av Nils Lundgren

Charlotte Cederschiöld

Början på sidan


Bästa Maria Abrahamsson!
Du skriver på din clogg (corporate blogg):
"Fransk protektionism hör definitivt inte till de intressen som EU:s arresteringsorder är tänkt att skydda."
Var står det i lagtexten?
e-brev från Mikael Gennser oktober 2007

(För några dagar sedan blev det ett väldigt hallå när Unibets chef Petter Nylander arresterades I Amsterdam på begäran av Frankrike.)

Vad det står i 2§ 2:a stycket är:
"Om det i arresteringsordern har angetts att en gärning är sådan som finns angiven i bilagan till denna lag och det för gärningen enligt den utfärdande medlemsstatens lagstiftning är föreskrivet en frihetsberövande påföljd i tre år eller mer, skall dock överlämnande beviljas även om gärningen inte motsvarar brott enligt svensk lag."

Och bland de gärningar som finns angivna i bilagan hittar man som punkt 11: IT-brottslighet.

Och från t ex promemoria 2006/07:FPM101 kan man läsa att IT-brottslighet [avser] kriminella handlingar begångna genom användandet av elektroniska kommunikationsnätverk och informationssystem eller mot sådana system och nätverk. Det är ju naturligtvis onödigt att påpeka att i Frankrike är online-spel som inte sanktionerats av staten olagligt och dessutom straffbart med fängelse i tre år.
Naturligtvis använder Frankrike arresteringsordern på ett skändligt sätt, men de använder bara ett legalt verktyg som "vi" satt i händerna på dem.
Jag kommer ihåg hur Du argumenterade på SvD:s ledarsida för att vår grundlag skulle skrivas om så att kompetensöverlämnande skulle kunna ske inte bara till EG utan också till EU. Det är bara fråga om att ändra en bokstav var ditt slagkraftigaste argument.

det borde stå klart även för en ledarskribent att varje bokstav i en lagtext har betydelse, än mer så i en grundlagstext.
Det här kommer inte vara den sista kycklingen som kommer hem för att lägga ägg. Fler svenskar kommer att drabbas av EUs arresteringsorder och nu när det inte endast drabbar någon yngling som semestrat i sydliga nejder utan direktörer och kanske om inte allt för lång framtid även journalister så bör det vara dags att ta sig en ny funderare.

Och när Du ändå tänker till så varför inte också grunna över "Lissabon-fördraget". Om det nu visar sig att en relativt enkel lagtext kan användas på ett så "icke självklar[t] sätt" (för att citera statsministern, som i sin egenskap av ordförande i justitieutskottet - då ännu icke upphöjd och upplyst nymoderat - varnades av min mor för att godkänna den här lagstiftningen) hur många "icke självklara problem" innehåller inte det nya fördraget.

Det vore klädsamt om de som nu har visat sig ha så fel angående arresteringsordern hjälpte till att argumentera för en folkomröstning. Om inte annat så innebär det att fördragstexten kommer att bli ordentligt genomlyst.
Ser fram mot en omsvängning i fördragsfrågan på SvDs ledarsida.
Mvh etc etc

*

Under valrörelsen det året spred en ohelig partiallians, uppbackad av ett antal statsvetare och publicister, det oriktiga påståendet att riksdagen genom att byta ut ett G mot ett U i regeringsformen (RF) var på väg att sälja ut landet och göra riksdagen till ett tomt skal.
Maria Abrahamsson SvDs ledarsida 2002-05-24

EU och Tryckfriheten

*

Bäste Tomas Tobé!
Jag blev mycket förvånad när jag läste din blogg.
I min enfald förmodade jag att en riksdagsledamot åtminstone skulle vara förmögen att läsa en lagtext.

e-brev från Mikael Gennser oktober 2007

Frankrike har ju inte hanterat lagen om europeisk arresteringsorder på annat sätt än vad som var avsett och vad som är skrivet i lagen.

Jämför 2§ 2:a stycket "Om det i arresteringsordern har angetts att en gärning är sådan som finns angiven i bilagan till denna lag och det för gärningen enligt den utfärdande medlemsstatens lagstiftning är föreskrivet en frihetsberövande påföljd i tre år eller mer, skall dock överlämnande beviljas även om gärningen inte motsvarar brott enligt svensk lag."

Visst var det så att man när det begav sig motiverade behovet av en lag om en europeisk arresteringsorder med kamp mot terrorism. Men det var ju ett svepskäl som var uppenbart för alla som var någorlunda informerade om EU-politik. Lagförslaget hade ju bearbetats och varit uppe till debatt på EU-nivå långt innan 11:e september 2001.

Som riksdagsledamot förutsätter jag att du läst EUs utvärdering (# 2) av lagen om europeisk arresteringsorder:

(Pressrelease om ”European Arrest Warrant här: http://www.robert-schuman.eu/breve.php?num=3874&typ=art

Inte nämns där att lagen har utformats för att hantera terrorhotet. Istället gläds man åt att så många som 6500 arresteringsorder utfärdades 2005. (Terrorhotet måste alltså vara mycket större än ens de mest alarmistiska rapporter hävdat, eller hur?)

Likt Dickens Mr Bumble kan du nu utropa ”lagen är en åsna” , men du bör samtidigt komma ihåg att goda lagar förutsätter att de som skriver och stiftar lagarna inte är åsnor. Jag vet att du inte var riksdagsman när lagen om en europeisk arresteringsorder antogs. Din partiledare var däremot ordförande i justitieutskottet under den tiden. Min mor, Margit Gennser, varnade honom för konsekvenserna att anta lagen som den var skriven. Hon följde sin övertygelse genom att rösta mot den i opposition mot partilinjen. Fredrik Reinfeldt vare sig förstod riskerna eller vågade gå emot partilinjen. Hans uttalande nu att lagen har använts på ett ”icke förutsebart sätt” bör ses mot den bakgrunden och eptitet som hycklare och åsna ligger inte långt borta.

Nu vänder du dig till justitieminstern och frågar vilka åtgärder hon tänker vidta för att arresteringsordern inte missbrukas för att gripa svenska medborgare.

/

Du har uppenbarligen inte gjort din hemläxa. (Uppriktigt sagt vad betalar vi er för egentligen?)

Arresteringsordern har redan utmanats i domstol och så sent som 3:e maj i år kom utslaget från ECJ. Ingen blev väl förvånad när domen gav vid handen att ”the framework decision on the European Arrest Warrant and the surrender procedures between member states is valid” ( http://www.curia.europa.eu/en/actu/communiques/cp07/aff/cp070033en.pdf)

Mycket enkelt uttryckt. Sverige har avhänt sig möjligheten att försvara sina medborgare. Så enkelt är det. Jag ser natuligtvis med glädje att du kommer att ägna resten av din riksdagskarriär åt att försöka upphäva denna djupt rättsvidriga lag. Tyvärr ger jag dig mycket små chanser att lyckas.

Det intressanta är dock att arresteringsordern rörde sig om en relativt enkel lag och det borde ha varit ganska lätt att genomskåda lagens konsekvenser. Nu ligger emellertid mycket snart en annan fråga på riksdagens bord, det så kallade Lissabonfördraget. Det här rör sig om en mycket mer svårtolkad text som kommer att ha mångt fler ”icke självklara tolkningar” och oförutsedda problem.

Det är helt uppenbart – inte minst mot bakgrund av den lag som vi nu diskuterat – att riksdagen inte har förmåga att göra en grundlig genomlysning av fördragets konsekvenser. En sådan analys kan förmodligen endas genomföras under en årslång folkomröstningskampanj. Precis som konskvenserna av en anslutning till EMUs tredje steg blev väl genomlysta i en genomgripande folkbildningskampanj – och det var inte bara folket som blev upplyst, även en och annan politiker bibringades kunskaper i ämnet – så finns det därmed möjlighet att få en allsidig analys av fördraget och de fördelar men framförallt de risker det medför.

Jag förutsätter därför att om du menar allvar med din fråga till justitieministern att du bifaller motion om folkomröstning av Sven Bergström m fl.

Mvh
Mikael Gennser

PS: Jag sticker absolut inte under stol med att jag vid en eventuell folkomröstning definitivt kommer att rösta nej till fördraget. Om konsekvenserna av ett nej skulle bli en lösare anslutning till EU än ett fullt medlemskap skulle jag dessutom se det som en stor fördel. Dock är det viktigaste att folket får säga sin mening vare sig det blir ett ja eller nej. Konsekvenserna av att driva den vidare "federaliseringen" av EU utan att få folkets/folkens medgivande kommer i slutändan att bli katastrofal. Riksdagen har inte mandat och har heller aldrig bett om mandat att besluta i denna fråga. EU diskuterades överhuvudtaget aldrig under den senaste valrörelsen. Samtliga större riksdagspartier gjorde sitt bästa för att undvika den frågan, väl medvetna om att man här går stick i stäv mot folks åsikter.

Fredrik Reinfeldt i riksdagen om arresteringsordern maj 2002

EU och Tryckfriheten

Början på sidan


En folkomröstning om fördraget ”ett reformerat fördrag för EU” är inte lämpligt av flera anledningar.
Det är inte ett bra instrument när en fråga är omfattande och komplex , i det här fallet en lagtext på 450 sidor.
Det skriver Rikard Lind (fp) och Erik Åslin Liberala Studenter.
Europaportalen 31/8 2007

Ni blandar ihop fördragstexter
Jaså, ett fördrag på 450 sidor. Vilket fördrag har herrar Lind & Åslin läst?
Den fördragstext som regeringskonferensen har att ta ställning till är på 277 sidor samt två försättsblad i sin franska och engelska version. (Någon svensk översättning finns ej!)
Det ursprungliga konstitutionsförslaget som förkastades av holländare och fransmän var däremot på ca 450 sidor + ca 350 sidor annex.
Herrarnas partiföreträdare fru Malmström har på europaportalen.se förklarat att de två fördragen är helt olika! Vi är många som menar att hon har fel. Tacksamt att notera att Lind & Åslin tydligen tycker sammanlunda.
Hur som helst om man inte ens kan hålla reda på vilken fördragstext som gäller så bör man nog undvika att tala om vad andra människor kan eller inte kan hantera i en valsituation.
Mikael Gennser 2007-08-31


David Blunkett, the former home secretary, challenges Brown on EU vote refusal
Daily Telegraph 30/8 2007


Folkpartiets EU-politiker Olle Schmidt tror att han blir ensam med kravet på folkomröstning av EU-fördraget vid folkpartiets landsmöte i nästa vecka.
Partistyrelsen har föreslagit en ny folkomröstning om euro, eftersom som de anser frågan vara av en avgörande karaktär.
—Det är ologiskt att rösta om euron men inte fördraget. Jag ska tala för folkomröstning i båda fallen, säger Olle Schmidt.
Anders Selnes, Europaportalen / 2007-08-29


Eftersom Malmström och folkpartiet just nu verkar så entusiastiska för folkomröstningar vore det enda anständiga av dem att se till att vi svenskar tillåts folkomrösta om det nya EU-fördraget.
Åsa Sundh, Junilistan, Västerbottens-Kuriren augusti 2007


En fjärdedel av centerns riksdagsledamöter tar strid med alliansregeringen om hur man ska tackla centraliseringen av EU:s beslutsordning.
Regeringen vägrar att låta svenska folket få säga sitt om EU:s nya "reformfördrag" som ska klubbas vid EU-toppmötet i oktober.
Bara en folkomröstning om EU-fördraget kan skapa legitimitet åt Sveriges roll i det europeiska samarbetet
sju centerpartistiska riksdagsledamöter med Sven Bergström i spetsen
DN Debatt 25/8 2007


I flera EU-länder vill medborgarna folkomrösta om det nya EU-fördraget.
Regeringarna bör fortsätta att säga nej.
DN-ledare 25/8 2007


Ministers began a fightback against growing calls for a referendum on the European Union amending treaty on Tuesday,
insisting the draft document was essentially different from the failed EU constitution.

"the constitutional concept has been abandoned"
Alex Barker, Financial Times Political Correspondent, 29/8 2007


The ICM poll for the Daily Mail showed that 82 percent of voters as whole
- and 80 percent of labour voters -
want a referendum on whether to accept the treaty or not.
EU Observer 20/8 2007

The labour government under Tony Blair had promised to have a referendum on the old constitution but now argues that the revised treaty is sufficiently different and that Britain secured enough opt-outs - including in the justice areas and a human rights charter - to make this step unnecessary.

But the opposition Conservatives have mounted a strong campaign to get a referendum arguing the new treaty is very similar to the rejected constitution.

Full text

Början på sidan - Top of page


Conservatives have stepped up the pressure on Gordon Brown to stage a referendum on the new EU Treaty
- by publishing a translated version "in plain English".
Conservative Party August 7, 2007


It says a lot about the state of the European Union that EU leaders want to avoid a referendum at all cost, as a treaty referendum runs a big risk of being defeated in almost any EU countries, perhaps not in Spain or Italy.
I believe that once a referendum makes a call, even one I disagree with, it should not be overriden by parliament, and only by another referendum.
Wolfgang Münchau 19.06.2007

Technically, you could argue that the streamlined treaty is something different from the constitution. But the new document will contain substantively everything important the old constitution contained – minus some symbols, minus some pseudo-issues (the legal persona of the EU, which exists in any case), plus some opt-outs for the UK.

Ok, legally that may be so, but it smacks of democratic contempt.

I marginally favour this constitution, but I am very uneasy about pushing the treaty through parliament. I also believe this may backfire. True or not, the EU already suffers from an image of an elitist organisation. Just imagine how that narrative develops once you start overriding democratic plebiscites with parliamentary ratification procedures. You basically signal that the referendum does not count if the result goes the wrong way. You signal contempt for the people.

Full text

Början på sidan - Top of pageTo go back on these promises /on referendums/
now requires those governments to show that the new treaty is truly minimalist and
involves no substantial transfer of power to Brussels.
They can't, because it does.

The Economist, June 28th 2007

Början på sidan - Top of page


Om vi tar det här steget /mot EMU/ kommer det då att i grunden ändra den europeiska unionens karaktär?
Vi måste svara på den här frågan, för vi gick inte in i en europeisk union som var på väg att bli en federation,
utan vi gick in i en europeisk union som var en union mellan självständiga stater.

Det var vi väldigt noga med när vi folkomröstade /1994/.
Om EMU-processen leder oss i riktning mot en federation, ja,
då skall det öppet sägas, då skall det klaras ut innan man tar ett sådant beslut.

Göran Persson 1996-08-27, Fichtelius, sid. 386

Början på sidan - Top of page


Slutförhandling om Sveriges framtid i EU inleddes den 23 juli.
Sverige tvingas frånsäga sig sitt tidigare självbestämmande över egna nationella angelägenheter, i utbyte mot två procent medbestämmande i EU-politiken.
I höst kommer EU:s nya fördragstext - redan klassad som bedragstext - att presenteras för folket som definitiv.
Björn von der Esch, Göteborgs-Posten 7/8 2007


Why a Referendum? Because of Fundamental Change
Bill Cash, MP
The European Journal, July 2007 (pdf)

The European Foundation

Början på sidan - Top of page


Oläsligt och skapat för att slippa folkomröstningar.
Det tycker den italienske ex-statsministern Giuliano Amato om det fördrag som EU-ledarna kom överens om på toppmötet i midsommar.
Sara Ahnborg, Europaportalen 2007-07-16


EU referendum
We demand that the Government stand by their manifesto commitment
to hold a national referendum on the EU Reform Treaty.

Read more at Daily Telegraph


Novelist Frederick Forsyth writes to Tory leader David Cameron
Pledge a referendum on Europe
The quandary derives from two questions: what is the exact destination of the EU; and do the British people really want to go there? We both know both answers, do we not?
Financial Times, July 16 2007

Angela Merkel hyllas av ledarskribenter och kommentatorer. Berömmet för hennes taktiska skicklighet inför och under EU:s toppmöte är gränslöst och kritiklöst.
Det handlar faktiskt om medlemsländernas framtid som självständiga stater och därmed om den europeiska demokratins villkor.
Nils Lundgren, Carl Schlyter, Lars Wohlin m fl, DN Debatt 10/7 2007

Början på sidan - Top of page

The Empire Speaks
Margot Wallström talar - likt Stalin - inför parlamentet om ja till grundlagen utan folkomröstningar
Källa: EU Referendum 11/7 2007

Det började med en kol- och stålunion, utvecklades till en inre marknad och slutade med en gemensam valuta.
Jag skriver slutade, därför att den allt starkare politiska gemenskap som var den oskrivna förutsättningen för såväl den inre marknaden som den gemensamma valutan, ungefär just då började visa sig ouppnåelig.
Eller snarare, i samma ögonblick som den oskrivna förutsättningen sattes på pränt i ett skriftligt fördrag,
Maastrichtfördraget, började hela projektet att svikta.

Göran Rosenberg DN 6/7 2007


Novelist Frederick Forsyth writes to Tory leader David Cameron
Pledge a referendum on Europe
The quandary derives from two questions: what is the exact destination of the EU; and do the British people really want to go there? We both know both answers, do we not?
Financial Times, July 16 2007

On March 4 you spoke in Brussels on Britain and the European Union. You advocated a root-and-branch reform of the EU involving, among other gems, cherry-picking those ordinances we British wished to abide by and, where we chose, the repatriation of national powers. To accomplish this, by negotiation, you inaugurated the Movement for European Reform.

At the top of the EU is the Commission; powerful, privileged, jaw-droppingly indulged and unelected.

Next, even more secretive and unaccountable, is the covert committee of senior civil servants.

Next comes the council of ministers. Ah, you may say, elected and therefore likely to side with me. Sorry, David, Firmly in control of the EU is the quadrumvirate of France, Germany, Spain and Italy – all four fanatics for eventual Total Union. They can call on the eight of the “A” team: Finland, Belgium, the Netherlands, Luxembourg, Ireland, Greece, Austria and Portugal. Put together, and they will be together, they will crush you.

And last there is the European parliament. Also elected and open to reasoned argument? Not quite. Ninety per cent of MEPs are scrupulously selected apparatchiks like those I recall in the East German Volkskammer back in the early 1960s. Not quite your perfect democracy. Forget it, David.

For us Brits the “EU question” is an unresolved quandary that no one, of any party, has really dared address since Margaret Thatcher’s famous (or infamous?) Bruges speech.

Since 1992 the abiding terror has been that any serious attempt at a solution will “split the party”. In truth this paranoia is now a rubber sword of Damocles. You have around you a small and diminishing coterie of has-beens; they plotted the political assassination of Mrs Thatcher, took over the party and in 77 months lost 224 seats and 4.5m voters. They are all EU fanatics and in this they have strong allies in the media village and the rest of the establishment.

The quandary derives from two questions: what is the exact destination of the EU; and do the British people really want to go there? We both know both answers, do we not?

The first is: the EU is proceeding directly to its goal, the United States of Europe, or Total Union.

Answer two is even simpler. If Total Union involves the abrogation of the sovereign, self-governing nation called the UK, the overwhelming majority of us do not want that.

Over 80 per cent of voters want a referendum on this unresolved quandary. If you ever want to address the EU question, never forget this. Even as prime minister you have neither the right nor the power to reform the EU. This is the chimera that John Major and Tony Blair pursued, to their total humiliation

The vast majority of us want to trade, trade and trade again. But there is no need within a single market for us to have no right to control our borders and our law courts. We need a new negotiated settlement of relationship with the EU. That is what the people want, David, and we both know it.

Full text

Books by Frederick Forsyth

BBC: Thatcher's Bruges speech

Reformklubben

Top of page

Angela Merkel hyllas av ledarskribenter och kommentatorer.
Berömmet för hennes taktiska skicklighet inför och under EU:s toppmöte är gränslöst och kritiklöst.
Det handlar faktiskt om medlemsländernas framtid som självständiga stater och
därmed om den europeiska demokratins villkor.

Nils Lundgren, Carl Schlyter, Lars Wohlin m fl, DN Debatt 10/7 2007

Förslaget innebär ett avgörande steg i byggandet av en EU-stat.
Vi går nu snabbt mot en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik. Ett gemensamt försvar skall skapas och överstatligheten inom det rättspolitiska området skall förstärkas. En EU-president och en utrikesminister med egen diplomatkår skall införas.

Folkomröstning är den enda rimliga lösningen, när de valda politikerna inte är representativa för sina väljare i en av vår tids viktigaste politiska frågor.

Läs mer här

Top of page

Oläsligt och skapat för att slippa folkomröstningar.
Det tycker den italienske ex-statsministern Giuliano Amato om det fördrag som EU-ledarna kom överens om på toppmötet i midsommar.
Sara Ahnborg, Europaportalen 2007-07-16

Luxemburgs EU-vänlige premiärminister Jean-Claude Juncker håller med.

- De (EU-ledarna) bestämde sig för att texten skulle bli oläslig. Om den är oläslig är den inte en grundlag, var deras uppfattning, sa Giuliano Amato på ett möte på Centre for European Reform in London, uppger tidningen Euobserver.com.

Enligt Amato var poängen med den oläsliga texten att vilken regeringschef som helst ska kunna gå till sitt nationella parlament och säga ”titta, här ser ni, det är totalt oläsligt, ett typiskt Brysselfördrag, inget nytt, det behövs ingen folkomröstning”.

Full text

Top of page

Sverige bör inte folkomrösta
EU blir inte någon superstat, men visst stärks unionen. Och det är meningen.
Claes Arvidsson, SvD ledarsida 24/6 2007

Jag vill inte ha någon svensk folkomröstning om det reviderade fördraget. Folkomröstningar är inte något bra instrument för att ta det beslutet; som beslutsform är folkomröstningar varken mer effektiva, legitima eller demokratiska jämfört med ett beslut som fattas i Riksdagen. Det är avgörande för mitt ställningstagande – inte att nyheterna i fördraget är så obetydliga. För så är det inte. EU blir inte någon superstat, men visst stärks unionen. Och det är meningen.

Full text