Home - Senaste nytt - moderat-meny - Ulla EricssonUlla Ercisson


Har till min oerhörda förvåning upptäckt att det på hemsidan www.nejtillemu.com hävdas att undertecknad är moderat EMU-motståndare. Detta är helt gripet ur luften och jag förutsätter att mitt namn omedelbart tas bort från siten. Den som läser igenom artikeln som fanns i SvD inser genast att det inte finns någon som helst grund för påståendet att jag skulle vara motståndare till EMU. Artikeln handlar inte ens om EMU. Det artikeln handlar om är tvärtomatt jag uttrycker en oro för att EU utvecklas åt helt fel håll och jag menar att moderater måste våga kritisera den utveckling som innebär att EU utvecklas bort från det som är grunden för EU. Eller som jag säger i artikeln ”I stället måste EU:s kärna, den fria rörligheten,värnas.” Jag ser fram emot en bekräftelse på att mitt namn är borttaget från denna site. Ulla Ericson

Moderat missnöje med EU
SvD nyhetsartikel, 2000-04-08
Reporter: Lena Hennel

Det finns ett gryende miss nöje inom moderaterna mot det EU som är på väg att utvecklas under vänsterns ledning. I dag styrs 11av EU:s 15 medlemsstater av regeringar som helt eller delvis domineras av socialdemokrater eller socialister, vilket sätter sina spår i politiken.

- Väldigt mycket av det vi är kritiska mot nationellt är också på väg att komma inom EU. Det finns en risk att EU utvecklas mot att syssla med allt möjligt, säger Ulla Ericson, kommunstyrelseledamot i Stockholm.

Ett tydligt exempel är EU:s framväxande sysselsättningspolitik. EU-toppmötet i Lissabon för två veckor sedan gav fler oroväckande signaler, menar Ulla Ericson. Att EU ska ha synpunkter på utbildningspolitiken och bestämma att samtliga europeiska skolbarn ska ha tillgång till en dator är fel, tycker hon.

I stället måste EU:s kärna, den fria rörligheten,värnas.

Ämnet kom upp när moderaterna i går diskuterade sitt nya idéprogram på partiets kommunala rikskonferens i Göteborg. Den nya situationen i EU kräver, enligt Ulla Ericson, att moderaterna tänker igenom partiets Europastrategi och politik i samband med att det nya programmet, som ska vara klart nästa år, tas fram.

- Vi måste diskutera vad vi vill med det europeiska samarbetet. Det har vi inte behövt göra tidigare.
Hittills har vi bara varit euforiska, säger hon.

Moderaternas vice ordförande Gunilla Carlsson, moderaternas gruppledare i Europaparlamentet, välkorrmar en ordentlig EU-diskussion inom partiet. Hon anser visserligen att mycket av det s-regeringarna ägnar sig åt är "babbel" utan substans. Men hon medger ändå att det finns en risk för en backlash om de moderata väljarna får ett alltför starkt intryck av att EU är ett socialdemokratiskt projekt.

- Inte så att vi överger Europatanken, men vi behöver diskutera vad vi ska göra med den.

Även moderaternas partiledare Bo Lundgren ger uttryck för vissa farhågor.

- Att vi har ett antal socialdemokratiskt ledda regeringen som generellt sett är mer interventionistiska är en risk. Vi måste ha ett EU där det finns en klar avgränsning mellan det nationella och EU-nivån. Senast exemplet där detta inte fungerade, menar Bo Lundgren,varVolvo/Scania-affären.

·Jag anser att beslutet borde ha tagits på nationell nivå, eftersom det i grunden är en svensk fråga, säger han.

Ytterligare ett uttryck för EU:s klåfingrighet är, menar Ulla Ericson, den lista över mänskliga fri- och rättigheter som är på väg att tas fram.

- Jag är tveksam till att vi ska bygga upp ännu en katalog vid sidan av Europarådets, säger hon.

Gunilla Carlsson anser dock att partiet bör delta i "grupparbetet" som hon kallar det, moderaterna är representerade av EU-parlamentarikern Charlotte Cederschiöld.

- Låt oss se vad som händer. Vi har ännu inte stängt dörren, förklarar Gunilla Carlsson.


Början på sidan

Tillbaka till startsidan