FolkomröstaNews Home

nejtillemu.com


Marie Weibull Kornias (m)

Förutom samhällsutveckling och makten att kunna påverka är jag en livsnjutare som tycker om socialt umgänge, resor, natur, kultur och vackra ting. Jag har mina rötter i Skåne men har även en stor förkärlek för Grekland och medelhavet, vad gäller mat, kultur, klimat, spontana och varma människor.
Utbildning: Montessoripedagogik, Affärsekonomexamen, IHM Business School, Malmö

I Näringsutskottet är jag ledamot och i EU-nämnden är jag suppleant

Läs mer här och här


Folkomröstningar är måhända inte den optimala formen för beslut i komplexa frågor.
Det är angeläget att vi får en tidsplan, inför nästa mandatperiod, för en EMU-anslutning och så småningom för ett införande av euron.

Det tror jag skulle öka framtidstron bland för små- och medelstora företag.
Marie Weibull Kornias (m), Europaportalen 2008-05-12

För många små och medelstora företag är valutarisken många gånger ett bekymmer och 61 procent säger sig stödja ett införande av euron. Om vi vill underlätta för små- och medelstora företag och att öka sin export, då måste vi inse fördelarna med den gemensamma valutan.

Full text


Marie Weibull Kornias (m) frågar sig hur länge EU kommer att tolerera att vi inte inför euron.
Svaret på den frågan är enkel. Så länge som vi är en självständig stat kommer de att göra det.

Lissabonfördraget kan dock bli ett problem.
Erik Lakomaa och Rola Brentlin
Europaportalen 2008-05-16.

Visst finns det nackdelar med att stå utanför, men för att sitta i näringsutskottet visar Marie Weibull Kornias på en skrämmande okunskap om företagens villkor. Alla företag, stora som små, kan fakturera i euro om de vill. Sedan många år kan även mindre företag (liksom privatpersoner) sätta upp konton i Euro (eller i andra valutor), därigenom slipper man hela valutarisken. Kostnaden för att valutasäkra är även den negligerbar. Att valutasäkra en fordran på 10 000 Euro kostar i storleksordningen 180 kronor.

Full text


Kostnaden för terminssäkring av 10 miljoner kr är 2.000 kr
Klas Eklund

"Vi har ett eurokonto hos Kristianstad Sparbanks lokalkontor i Knislinge. Dit har vi också kopplat en checkkredit i euro.
Att växla till kronor varje gång man får en betalning i euro verkar lite underligt. Mitt gratisråd till /SN:s vice ordförande/ Björn Andersson är; använd eurokonto i stället så sparar du mer än 200.000 kronor om året."
Gunnar M Carlsson, DI 29/4 2003


As travellers, we all love the euro. It made my life marginally easier
But let's be serious. A minor convenience is nothing set against the fate of nations.
Currencies are formidable instruments of economic management, for good or ill. Every great financial crisis over the last century has been linked to a currency cock-up. It was the perverse workings of the fixed exchange Gold Standard that turned the US slump into a global depression in 1931.
Ambrose Evans-Pritchard 8 May 2008


Folkomröstningar bör i det längsta undvikas. Det gäller i synnerhet i komplicerade frågor som nya EU-fördrag.
På spel står det med möda ompaketerade fördraget, i stort sett detsamma som förkastades 2005.
DN huvudledare 19/5 2008


Början på sidan - Top of page