nejtillemu.comPeje Emilsson

Odd Eiken


Bankerna är ett oligopol som tjänar enorma pengar på att ge dyra lån till företagen.
Hans företag tvingas betala 5-6 procent medan hushållen med rörlig ränta bara betalar drygt 1 procent.
Problemets kärna är bankernas kapitaltäckningsregler

PR-firman Kreabs grundare Peje Emilsson SvD/E24 2010-02-05

Full text

Kapitaltäckning Basel

Five days before its bankruptcy Lehman Brothers boasted a “Tier 1” capital ratio of 11%, almost three times the regulatory minimum.

Banks

Början på sidan


- Det händer någon gång att jag skickar ett mail
"Kreab hjälpte Borelius med blixtkarriären"
Peje Emilsson, VD Kreab, intervjuad i DNs pappersupplaga 11/2 2007


Personsambanden mellan gammelmoderaterna är lätta att upptäcka.
Cecilia Stegö Chilo var vd för stiftelsen Fritt Näringsliv och chef för dotterbolaget Timbro, som finansieras av bland annat Svenskt Näringsliv med 300 milj kr. I styrelsen sitter Carl Bildts kompis Peje Emilsson, ägare till pr-koncernen Kreab, där Carl Bildt varit styrelseordförande. Emilsson är också en av Maria Borelius vänner och "stöttepelare".
Henrik Brors, DN nyhetsplats 12/10 2006

Maria Borelius


CMA, Crisis Management Academy, Managed by Kreab
Odd Eiken, Senior Partner, Kreab Group, Head of Crisis Management


Peje Emilsson i Svensk Linje 2-3/1997

Magnus Nilsson bortser i sin artikel i förra numret av SvL helt ifrån den praktiska betydelse EMU kommer att ha för svenskt näringsliv; skriver Peje Emilsson, VD för Kreab, i denna replik.

Debatten om en svensk övergång till euro är egentligen två helt olika debatter: Dels en politisk teoretisk som engagerar främst politiker och nationalekonomer. Dels en mer praktiskt inriktad där bl a företagare diskuterat de konkreta konsekvenserna av en ny valuta.

Denna kluvenhet blir uppenbar i Magnus Nilssons inlägg i SvL nr 1/1 1997.

Jag delar Magnus /Nilssons/ kritik av de utopiska EMU-förespråkarnas visioner om ett Europa med gemensamt skattesystem, gemensam finanspolitik etc. En sådan politisk union vore skadlig för Europa.

Full text

- Jag vill inte ha en federativ utveckling. Svenska folket har inte gått med i en federation.
EMU kan mycket väl komma att kräva en europeisk finanspolitik. En sådan är inte möjlig att utveckla,
om den ska vara kraftfull, utan att man också bygger upp europeiska, gemensamma politiska organ.
Då växer det federativa inslaget i EU fram. Den diskussionen är det centrala i EMU- sammanhanget.
Göran Persson

"Den gemensamma valutan manifesterar i sig
de europeiska nationernas och folkens öde"
Jacob Wallenberg

DN Debatt 4/12 2002

Varför ja till euron?
Göran Rosenberg

Att jag är för euron beror således på att jag är för en federation.
Något annat övertygande skäl att säga ja har jag nämligen svårt att se.En skrift utgiven av studentförbundet, med förord av Ulf Adelsohn, från tiden före 1968
av Ola Gummesson, Per-Magnus Emilsson och Rolf Englund.


Början på sidan

Tillbaka till startsidan