Annika Ström Melin

Jean Monnet

Robert Schuman

Margit Gennser

StatsvetareNews Home

nejtillemu.com


Ja-sägarna skriver ostört EU:s historia


Författaren och journalisten Kers­tin Vinterheds nya bok
"Europa, det är jag. Om EU:s fäder och Europas identitet"
Ja-sägarna skriver ostört EU:s historia
Peo Hansen DN Kultur 15/12 2007

Peo Hansen är statsvetare och docent vid tema etnicitet, Linköpings universit

Vinterhed har valt att skildra fem av EU:s "fäder": Konrad Adenauer, Roy Jenkins, Jean Monnet, Paul-Henri Spaak och Altiero Spinelli. Kapitlet om den italienske federalisten Spinelli är det avgjort bästa; det enda som lyckas få en av unionens "fäder" att också förkroppsliga några av EU:s tillkortakommanden.

De fyra andra får vi dock bara lära känna som rättrådiga hjältar. Det handlar om Jenkins "överlägsna intelligens", Spaaks "klokskap" och Monnets "orubbliga klarsyn". Monnet liknas vid "en Gandhi" då hans europeiska engagemang helt och hållet styrdes av "allmänna, inte privata, intressen".

Utöver de fem nämnda ger Vinterhed förstås även en tribut till Robert Schuman - EU:s mest aktade fredsarkitekt och tillika en av EU:s grundare i början av 50-talet. Hon nämner dock inte att Schuman i rollerna som fransk premiärminister och utrikesminister (1947-52) samtidigt ansvarade för Frankrikes blodiga och kompromisslösa krig i Indokina (1946-54). Naturligtvis känner Vinterhed till detta. Men hon väjer för att ta upp det eftersom detta både skulle komplicera bilden av EU som ett fredsprojekt och hennes egen framställning av Schuman som en man med en sällsam förmåga "att lyssna på andra och försöka förstå världen också utifrån meningsmotståndarens synvinkel".

Full text


Början på sidan - Top of page