Folkomrösta

Grundlagen

Spricker

Snabbkurs om EMUNews Home

nejtillemu.com


Anne-Marie Pålsson (m)

Egen hemsida

Anne-Marie Pålsson hos riksdagenModerata riksdagsledamoten Anne-Marie Pålsson
DÄRFÖR SÄGER JAG NEJ TILL EMU - nu! pdf


Moderaten Anne-Marie Pålsson har varit kritisk till hur Lissabonfördraget behandlats
och skulle helst velat ha en annan ordning.
Men hennes invändningar "var inte tillräckligt starka" för att hon skulle rösta nej till
regeringsförslaget eller lägga ner sin röst.


I nästa vecka ska riksdagen debattera och anta Lissabonfördraget. Det bästa vore om man i stället valde att vilandeförklara beslutet.
I elfte timmen har ett antal borgerliga riksdagsledamöter insett att Lissabonfördraget är av sådan karaktär att det påverkar den svenska grundlagen. Bland de insiktsfulla finns riksdagsledamot Anne-Marie Pålsson (m) från Lund, några kristdemokrater och centerpartister.
Kristianstadsbladet 14 november 2008

EU:s folkliga förankring i Sverige blir inte bättre av om riksdagen hastar fram ett beslut som ifrågasätts så kraftigt.
Helst borde Sverige anamma principen om att genomföra en folkomröstning i samband med en ändring av grundlagen. Det skulle stärka den konstitutionella grunden.

Full text


Lissabonfördraget
Anne-Marie Pålsson anser att det finns mer att analysera när det gäller överlämning av makt till EU.
Riksdagen måste förhålla sig på ett mycket korrekt sätt och i det här sammanhanget tycker jag att man skulle kunna ikläda sig någon form av försiktighetsprincip. Är man i närheten av en grundlagsfråga då ska man vara extra försiktig och kanske ta till mera än vad en strikt juridisk tolkning kräver att man ska göra
Ekot 13/11 2008

Anne-Marie Pålsson verkar vara ensam i sitt parti /i riksdagen. RE:s anm./ om den här åsikten.

Full text

Flash
Lissabonfördraget lämnar efter sig ett påträngande behov att följderna av vårt medlemskap i EU återspeglas i grundlagen
Lissabonfördraget tar de sista avslutande stegen i en flerårig reformprocess
För att synliggöra detta behöver regeringsformens ändras
Rapport från Sieps, Författare: Carl Fredrik Bergström, oktober 2008


I den moderata riksdagsgruppen har det hittills inte funnits någon avvikande röst.
Men nu avslöjar riksdagsledamoten och den kända nationalekonomen Anne-Marie Pålsson att hon inte håller med

Ekot 28/5 2003

Anne-Marie Pålsson, moderat riksdagsman och nationalekonom, som alltså godtar valutaunionen när det handlar om ekonomi, men inte om politik.

Anne-Marie Pålsson vill också att Sverige ska gå fram gemensamt med Storbritannien i förhandlingar om medlemskap. Ingen kan i dag säga när något sådant möjligtvis kan inträffa. Därför är det trots att Anne-Marie Pålssons nej bara gäller just nu, mycket svårt att se vad som skulle kunna ändra det nejet fram till folkomröstningsdagen.


Början på sidan