nejtillemu.com


Robert Schuman och EU:s symboler


Jean MonnetUnionens motto ska vara "Förenat i mångfalden".
Unionens valuta ska vara euron.

Den 9 maj ska högtidlighållas i hela unionen som Europadagen till minne av
Robert Schumans förklaring som inledde det europeiska integrationsprojektet.
Europadagen den 9 maj, enligt EU


"Sist men inte minst ger euron EU-invånarna en handfast symbol för den europeiska identiteten.
Det är en symbol att vara stolt över, i takt med att euroområdet växer och mångdubblar fördelarna för sina nuvarande och kommande medlemmar".

EU-Kommissionen


Euro remains on the right side of history
At stake in this struggle, ultimately, is the ideology of the omnipotent nation-state.
Tommaso Padoa-Schioppa, FT May 13 2010


Europadagen - överhetens stora dag
Rolf Englund blog 9/5 2008


The myth of the European peace project
The aim, in the celebrated phrase of French foreign minister Robert Schuman,
was to make war “not only unthinkable but materially impossible”.
John Plender, FT 4 August 2016


As Robert Schuman promised when he conceived the idea of a European Community,
integration has prevented the recurrence of war between Germany and France.
But whether monetary union on such a large scale was necessary to achieve this goal is dubious.
Koichi Hamada, Special Economic Adviser to Japanese Prime Minister Shinzo Abe and Professor of Economics at Yale University,
Projet Syndicate 28 October 2014


Har Du missat Europadagen?
Det har inte Gunnar Hökmark
"I dagens Europa kan människor färdas över allt, över alla gränser.
Det går att arbeta, studera, driva företag eller forska var helst man vill oavsett varifrån man kommer
Allt detta kommer ur den plan som Robert Schuman presenterade den 9 maj 1950.
Gunnar Hökmark, Newsmill 11 maj 2013

Kroatien är det senaste exemplet på länder och samhällen som har förändrats, från det kalla krigets Jugoslavien och senare krigen och de etniska rensningarna på Västra Balkan under 1990-talet och därefter reformerna och förändringarna från de sår som allt detta gav.

Nu träder steg för steg länderna i Västra Balkan in i en gemenskap som bygger på öppna gränser, frihet och demokrati, rättstat och tolerans.

Full text

Kommentar av Rolf Englund
Jugoslavien var en ekonomisk, politisk och monetar union, som EU.
Kanske länderna där skulle ta det stegvis och först återupprätta Jugoslavien och sedan, om 50 år, om allt går bra, inträda som våra broderfolk?

Gunnar Hökmark


Robert Schuman, Frankrikes utrikesminister, föreslog 9 maj 1950 i ett tal
att Tysklands och Frankrikes kol- och ståltillgångar skulle göras gemensamma och att Kol- och stålunionen skulle bildas
– en gemenskap som skulle vara öppen också för andra europeiska länder.
Europeiska Unionen får Nobels fredspris, Sveriges Radio, 12 oktober 2010

Full text med mycket historia


Europe’s impossible dream
The dream of the founders was an ever-closer union transforming itself into something like a federal state.
One of these founders, French Foreign Minister Robert Schuman, called up the ideal in a speech in 1948:
We are carrying out a great experiment, the fulfillment of the same recurrent dream that for ten centuries has revisited the peoples of Europe:
creating between them an organization putting an end to war and guaranteeing an eternal peace.

Two years later, in another speech, he filled in the nuts and bolts:
Europe will not be made all at once or according to a single plan. It will be built through concrete achievements which first create a de facto solidarity.
John Lloyd, Reuters, 23 July 2012

The cold logic of the economists, that only a central administration can offer the financial, fiscal and political power to draw the Union out of its crisis, is now commonly held. Even those like the British government, which wishes no part of it but gasp for the 17 members of the euro zone to set the zone to rights so that the UK’s biggest market can again show growth, agree. But economic logic, now stands more opposed than ever before against the real solidarity that remains: the solidarity of the national community.

European politicians must now attempt something for which they are wholly unprepared – and thus have never prepared their electorates.

John Lloyd co-founded the Reuters Institute for the Study of Journalism at the University of Oxford, where he is Director of Journalism. Lloyd has written several books, including "What the Media Are Doing to Our Politics" (2004). He is also a contributing editor at FT and the founder of FT Magazine.

Full text

Freden

Federalism

Top of page


Det som händer i Europa är stort, mycket svårt att greppa, och åtgärderna som föreslås är stundtals radikala.
Det säger sig självt att en massiv uppbyggnad av nya institutioner under panikartad brådska inbegriper stora risker.
SvD-ledare 30 juli 2012


Demoratic deficit
Long-term effects of the move towards a more federal state have been clearly underestimated by Euro area members.
The move, has left an empty space in the programme of national parties and politicians.
Diego Valiante, Eurointelligence 19 May 2012

Member states and their debts are transformed into regional areas with important competences, such as national security and health care,
but all subject to a budget that gets now formally approved in Brussels.

National political establishments have lost important pieces of their political projects,, giving space to narrow-minded national political ideas led by extremist parties. We now live with the paradox that the European Commission, led by technocrats, exercises strong influence on long-term political decisions, while national political establishments have to deal with implementing rules and explaining to citizens projects inspired by this supranational setting.

Full text


Europe’s painful democratic renewal
The crisis has shaken the political establishment in many countries
Financial Times, editorial, 11 May 2012


Det demokratiska underskottet
Samarbetet i EU bygger på en metod som introducerades av Frankrikes utrikesminister Schuman.
Det fanns dock en konflikt inbyggd i den överstatliga unionen ända från början, och det visste Schuman.
Att begränsa medlemsstaternas suveränitet var ingen liten sak, ens för honom.
Annika Ström Melin, DN 9 maj 2012

Missnöjda medborgare kan inte rösta bort Bryssel. Politiskt ansvar kan bara utkrävas i nationella val, och även om det väljs en ny regering måste landet följa de gemensamma lagarna.

Den pågående europeiska krisen handlar därför inte enbart om ekonomi, utan lika mycket om demokrati.

Full texct

Annika Ström Melin

Början på sidan


9 maj Överhetens internationaldag
Rolf Englund, 9 maj 2012


Vid sidan av flaggan, hymnen, mottot och den gemensamma valutan (euron), betraktas den 9 maj (Europadagen) som en symbol för Europeiska unionen som politisk enhet.
Europadagen firas med aktiviteter och festligheter som för Europa närmare sina medborgare och unionens folk närmare varandra.
EU-kommissionens representation i Stockholm, via Rolf Englund, 9 maj 2012


The political foundations for union were never laid. Governments kept building higher and higher regardless.
History and ordinary prudence dictated that the union might be broad and shallow (a free-trade area) or else narrow and deep (an evolving political union, confined to countries willing to be led there.

Of the two, I always believed that the first was better.

But the architects did not even have the brains to choose the second. They recognized no limits to their ambitions. They set about creating a union that was both broad and deep. A federal constitution, a parliament, a powerful central executive, one central bank, one currency - all with no binding sense of European identity.
As for scale, well, the bigger the better. Today Greece, tomorrow Turkey. And why stop there? Madness.
Clive Crook, senior editor of The Atlantic, a columnist for National Journal, and a commentator for the Financial Times. He worked at The Economist for nearly 20 years, including 11 years as deputy editor.
The Atlantic Journal May 13, 2010


Många kulturer har sitt hem i Europa, men den europeiska gemenskapen eller unionen har tills vidare inte blivit ett hem för någon.
Trots flaggan och parlamentet och domstolen och euron har Europa i EU:s skepnad förblivit en plats där helheten är mindre än summan av delarna.
Jag var övertygad om att Europa skulle övervinna sin historia och den europeiska unionen
bli det hus som till sist skulle lyckas härbärgera Europas mångkulturella öde.
Jag önskar att jag i min sista kolumn för denna tidning hade kunnat vara lika övertygad, men det är jag inte.
Göran Rosenberg, DN 6 september 2011


Vid helgens toppmöte enades Angela Merkel, Nicolas Sarkozy, Fredrik Reinfeldt och de andra nykomlingarna om att rensa ut hela den samling symboler och förväntningar som EU anspråksfullt byggt upp under de senaste femton årens konstitutionella finsnickeri.

Det utopiska europolitiska arvet från personligheter som Helmut Kohl, Jacques Delors och Valéry Giscard d‘Estaing skickades natten till lördagen till historiens sophög.

Rolf Gustavsson SvD 23/7 2007


Angela Merkel:
“The new treaty will not include state-like nomenclature or symbols,”
“Many of our partners feel these stand for the European superstate.

References to the EU’s blue flag with gold stars, its anthem – Beethoven’s Ode to Joy – and its motto, “United in diversity”, would be axed from the text, although all those symbols would remain in practice.

A provision stipulating the “primacy of EU law” is also expected to be excluded on the basis that it is already a fact that European law takes precedence over national law.

But the biggest innovations contained in the constitution will be retained – including a new EU president, foreign minister, slimmed-down Commission and an extension of qualified majority voting.

Full text

QMV


Flaggan och EU-hymnen må ha tagits bort ur EU-fördraget för att blidka EU-skeptiker,
men 16 länder väljer att ändå deklarera sin trohet till dessa strukna symboler.
Europa-Nytt 13/12 2007

"Flaggan, hymnen, euron och den 9 maj fortsätter att vara symboler för en känsla av europeisk gemenskap", deklarerar därför idag 16 EU-länder.

Deklarationen bifogas till det fördrag som EUs stats- och regeringschefer skrivit under i Lissabon.

Full text


If you want to understand what is happening to the European Union’s constitution,
the EU flag is a good place to start.

European leaders will agree to delete references to the flag in the constitution.
Everybody knows the flags will keep flying.
The words in the constitution will change.
But the substance will remain the same.


Gideon Rachman, Financial Times June 12 2007


EU Constitution
- Jag tror att man ska hitta ett helt nytt namn. Kanske något som innehåller solidaritet.
Eller Solutions United /"som Manchester United", sade Margot Wallström RE/
DN 10/5 2007, reporter Gunnar Johnsson

Symbolerna - Europadagen, flaggan, hymnen och ordet konstitution - är det första som kommer att strykas, sade Margot Wallström vid firandet av Europadagen på Ja-sidans möte på Europadagen.
9 maj 2007

RE: (Flaggan, Hymnen, Europadagen, för att inte tala om Försvaret, Presidenten, Utrikesministern, Domstolen, Den Gemensamma Valutan Euron och Passet)


Alain Lamassoure, tipped to be the new Europe minister in the Sarkozy government, said Paris will agree to stick "as much as possible to the original text."
"we will play the European hymn or fly the flag whether it is mentioned in the new treaty or not."
He added that the same applies to the exact title of the future EU's foreign affairs minister. "As long as his status and powers are preserved we're fine with [a title change]."
EU Observer 9/10 2007


I år är det 50 år sedan Romfördraget undertecknades. Vi samlas på Nalen 9 maj 2007
http://www.europadagen.se/

Medverkar gör bl a Cecilia Malmström och Margot Wallström


EU Constitution
- Jag tror att man ska hitta ett helt nytt namn. Kanske något som innehåller solidaritet.
Eller Solutions United /"som Manchester United", sade hon RE/
DN 10/5 2007, reporter Gunnar Johnsson

Kommentar av Rolf Englund
Jag var där och lyssnade. Mötet öppnades av Ulf Dinkelspiel som sade sig vara särskilt glad över den breda representationen. Bland dem han särskilt gladde sig år var vänsterpartisten Kenneth Kvist som på 80-talet förespråkade fortsatta partikontakter med Östeuropa. "I dag är han EU-anhängare och öppnar till och med för att vissa skatter ska bestämmas i Bryssel."
- Symbolerna - Europadagen, flaggan, hymnen och ordet konstitution - är det första som kommer att strykas, sade Margot Wallström vid firandet av Europadagen på Ja-sidans möte på Europadagen. Men deltagarna var lika glada ändå. Ungefär som på ett möte hos Timbro på Timbrodagen, fast mindre kontroversiellt. Skälet till att symbolerna skulle strykas var, sade hon, var att det "leder tanken fel" som om vi var på väg att skapa en superstat.


"Don’t mention the constitution"


One of the great clichés of politics is that Britain has no written Constitution.
Like all such stale propositions it is wrong. Britain’s constitution is called the Treaty of Accession.

It has been supplemented by the Treaties of Maastricht and Nice.
It leaves us with an increasingly constricted area of national discretion. Our politicians can chunter about schools and healthcare while most other important topics are controlled or directed by the European Union (EU).
Conspiracy at the heart of the European Union, 12 March 2006 by John Blundell

Remember Winston Churchill’s phrase about “fighting them on the beaches”.
Well our beaches are entirely subject to the European Commission’s directives.
Blundell,IEA 2006


At Tuesday's press conference in Strasbourg, the Commission President Jose Manuel Barroso was asked what the European Union would be after the new reform treaty has been negotiated and agreed.
His answer: Europe is an empire, a non-imperial one, must be said.
But still, an empire.

EUX.TV 10/7 2007


”Ett enat Europa kan inte bli verklighet på en enda gång och inte heller genom en helhetslösning. Det kommer att bygga på konkreta resultat, varigenom man först skapar en verklig solidaritet… Sammanslagningen av kol- och stålproduktionen kommer omedelbart att möjliggöra upprättandet av en gemensam grundval för ekonomisk utveckling som ett första steg mot en europeisk federation…”, sade den franske utrikesministern Robert Schuman den 9 maj 1950.
Ralf Grahn www.sverigeieuropa.se 8 maj 2007


Det var inte ett rop på fred och enhet från en bred folklig rörelse som drev fram första steget mot europeisk integration.
den franske utrikesministern Robert Schuman den 9 maj 1950
Visionären Monnet var en handlingens man med vänner på höga poster på båda sidor om Atlanten. Han drömde om att bygga ett enat Europa
Ingrid Hedström, DN 15/6 2005
RE: Higly recommended


EU skriver:

De europeiska symbolerna gör det möjligt att identifiera Europeiska unionen som en politisk enhet.

Sedan 1986 används den flagga som antogs av Europarådet som Europeiska unionens flagga. Den består av en cirkel med tolv gula stjärnor på himmelsblå botten (siffran "12" är en symbol för fulländning och enighet).

Europeiska unionens hymn är "Till glädjen" ur Beethovens nionde symfoni.

Den 9 maj, Europadagen har instiftats till minne av Robert Schumans deklaration 1950, som anses som Europeiska unionens födelse.

Full text

Den 9 maj 1950 lade Robert Schuman fram sitt förslag om att skapa ett organiserat Europa som en förutsättning för att bevara freden. Förslaget som kallas för "Schumandeklarationen" anses ha lagt grunden till det vi nu kallar Europeiska unionen.

Vid sidan av den gemensamma valutan (euron), flaggan och hymnen betraktas den 9 maj (Europadagen) som en symbol för Europeiska unionen som politisk enhet. Europadagen firas med aktiviteter och festligheter som för Europa närmare sina medborgare och unionens folk närmare varandra.

Deklarationen av den 9 maj 1950
Ur texten till förslaget, som lades fram av den franska utrikesministern Robert Schuman och som ledde till skapandet av det som idag är Europeiska unionen.

"Världsfreden kan inte upprätthållas utan konstruktiva insatser mot hotande faror.

Det bidrag som ett organiserat och levande Europa kan tillföra civilisationen är oumbärligt för att bibehålla fredliga förbindelser. I sin roll som företrädare under mer än 20 år för ett enat Europa, har Frankrike alltid haft som grundläggande mål att tjäna freden. Europa enades inte och följden blev krig.

Ett enat Europa kan inte bli verklighet på en enda gång och inte heller genom en helhetslösning. Det kommer att bygga på konkreta resultat, varigenom man först skapar en verklig solidaritet.

RE: EMU är således ett medel för att (i smyg) skapa en federation.

Genom att slå samman basproduktionen (kol- och stålproduktionen) och inrätta en ny hög myndighet, vars beslut är bindande för Frankrike, Tyskland och övriga länder som ansluter sig, kommer detta förslag att skapa de första konkreta grundvalarna för en europeisk federation som är oundgänglig för att bevara freden.

Full text


HREF="http://www.nejtillemu.com/goranpersson.htm">Göran Persson om federalism
- Jag vill inte ha en federativ utveckling. Svenska folket har inte gått med i en federation. EMU kan mycket väl komma att kräva en europeisk finanspolitik. En sådan är inte möjlig att utveckla, om den ska vara kraftfull, utan att man också bygger upp europeiska, gemensamma politiska organ. Då växer det federativa inslaget i EU fram. Den diskussionen är det centrala i EMU- sammanhanget.


Fundamental doubts have been raised about the future of the euro and even the European project itself.
Barroso gave a keynote address to the Jean Monnet Conference.
With the EU facing what is possibly the greatest crisis in its history here are some of his arguments.
Gavin Hewitt, BBC's Europe editor 28 May 2010


Rolf Gustavsson om EU-fadern Jean Monnet
Klicka här


Det underlättar naturligtvis inte debatten att EU-staten införs, inte genom ett klart och tydligt beslut, utan genom "de små stegens tyranni", eller, som det öppet kallas i EU-jargongen, Monnetstrategin, ett uttryck som bygger på EU-ideologen Jean Monnets reaktion på den franska nationalförsamlingens nej till ett färdigt förslag till en Europaarmé i början av 50-talet.
Per Gahrton, SvD Brännpunkt, 99-11-29


How Jean-Claude Juncker's grand plan for the EU was first laid out 84 years ago
In a book called The United States of Europe. It was written by a close ally of Jean Monnet
Christopher Booker, Telegraph 17 September 2017

By the Fifties, Monnet realised that their dream could not be realised overnight. It should, therefore, be assembled stealthily, bit by bit, without for a long time declaring its real goal.

And they should begin by pretending that it was just an economic arrangement, a “Common Market”; which was why, when Richard North and I first unearthed this story, we called our book The Great Deception.

Full text

Jean Monnet and the United States of Europe
Amazon

The Supranational Politics of Jean Monnet: Ideas and Origins of the European Community (Contributions to the Study of World History)
by Frederic J. Fransen

Most work on Monnet's contribution begins with his later presence as an elder statesman of the European movement and reads his later pronouncements back into his earlier work.
This book takes the opposite approach and, by concentrating on his earlier work, is able to show a more complicated picture of Monnet's aspirations than has been presented to date.

Amazon

Richard North blogger at EU Referendum


Today, 30 May 2011, I claim to have invented the phrase
The Monnetanisation of Europe
Rolf Englund

Enligt Jean Monnets föreställningar skulle Europa så att säga förverkligas genom bakdörren. Den ekonomiska in tegrationen skulle skapa en saklogikens integration som i sin tur skulle leda till en politisk integration. Med den inre marknadens fullbordande och Maastrichtavtalet har detta teknokratiska koncept nått vägs ände.
Ingmar Karlsson
EN EUROPEISK NATION ELLER NATIONERNAS EUROPA?
En europeisk nationalstat är ett dödfött projekt


More about Jean Monnet


”Det är helt enkelt så att vår tids riksdag inte är komplett utan en EU-flagga”,
skriver bland andra EU-nämndens ordförande Anna Kinberg Batra (m) i en motion.
Cecilia Malmström är positiv till att pryda kammaren med EU:s fana:
Det handlar om att bryta tabut att EU bara är utrikespolitik. Europadagen, den 9 maj, ska bli allmän flaggdag.
SvD nyhetsplats 15/10 2007

Det nya fördraget kan förhoppningsvis träda i kraft 2009, säger Cecilia Malmström.
Det blir ett ”superår” i Europa, med val till parlamentet, en ny kommission – och Sverige som EU:s ordförandeland.
Det svenska ordförandeskapet beräknas kosta 890 miljoner kronor

Full text

Cecilia MalmströmStatsvetare


Början på sidan

Tillbaka till startsidan