nejtillemu.com


Sören Wibe


Lavaldomen i Vaxholmsfallet är bara det senaste exemplet på att EU-projektet syftar till att förvandla Europas oberoende nationalstater till ett federalt Storeuropa.
Det betyder att den socialdemokratiska partiledningen har svikit sina väljare eftersom man alltid lovat att motarbeta att EU utvecklas mot överstatlighet.
Sören Wibe, DN Debatt 2008-04-16Portalen Folkomröstning.nu

samlar organisationer och kampanjer längs hela den politiska skalan med det gemensamma målet att få till stånd en folkomröstning om EU:s nya grundlag/Lissabonfördraget


Nyheter

Lavaldomen i Vaxholmsfallet är bara det senaste exemplet på att EU-projektet syftar till att förvandla Europas oberoende nationalstater till ett federalt Storeuropa.
Det betyder att den socialdemokratiska partiledningen har svikit sina väljare eftersom man alltid lovat att motarbeta att EU utvecklas mot överstatlighet.
Sören Wibe, DN Debatt 2008-04-16


Jakten på 6 817 namnunderskrifter har inletts.
Sören Wibe och de andra EU-motståndarna i partiet har hittat en bortglömd paragraf i partiets stadgar.
Om 5 procent av medlemmarna i SAP skriver under kravet på en medlemsomröstning om att ”Sverige ska folkomrösta” måste partiet anordna en sådan.
Och då kan medlemmarna plötsligt ändra regeringspartiets nejlinje.
Inte konstigt att partisekreteraren Marita Ulvskog är stressad.
Expressen-ledare 5/5 2005

Expressens ledarsida tycker inte att EU-konstitutionen lämpar sig för en folkomröstning. Vi anser att Sveriges riksdag ska ratificera den konstitution som arbetats fram under en öppen demokratisk process i Europa. I sak rubbar knappast den nya konstitutionen maktförhållanden mellan EU och Sverige. Ett nej till EU:s nya grundlag vore också ett nej till ytterligare medlemmar i EU.

Senaste medlemsomröstningen hölls 1922.

Full text

Mer av Expressen om EU och EMU

Top


S-förening för folkomröstning om EU-grundlag
- Det är vår enda chans att få en diskussion om den slentrianmässiga hanteringen av EU-politiken och överföringen av makt till Bryssel, säger Sören Wibe. Trots EU-kritikernas enorma seger i EMU-valet så bryr sig partiet inte om det utan fortsätter i stort som tidigare.
Socialdemokraternas partisekreterare Lars Stjernkvist tycker inte att Sörens Wibes förening är en bra idé.
DN 27/1 2004


Socialdemokratiske riksdagsmannen Sören Wibe, som ledde nej-sidans kampanj inför folkomröstningen om euron, ska bilda en förening inom partiet som ska verka för att få till stånd en folkomröstning om EU:s nya konstitution.
DN 25/1 2004


Sören Wibe säger till DN att han skulle välkomna ett nytt EU-kritiskt parti men inte har för avsikt att gå med själv. Själv tänker han rösta på socialdemokraterna och sätta kryss för EU-skeptikern Anna Hedh som står på 31:a plats.
DN 8/1 2004


"40 procent saknar alternativ i EU-valet"
Japartierna lämnar sina euroskeptiska väljare i sticket

Nils Lundgren och Sören Wibe på DN Debatt 5/1 2004


Wibe kräver omröstning om EU-grundlag
Björn von der Esch(kd) vill också att frågan ska avgöras i en folkomröstning.

SvD 2003-10-21


I valen 1932 fick Hitler 37 procent av rösterna och blev landets största parti. Bruning avgick, och inom ett år satt den tidigare obetydlige korpralen från Böhmen som ny tysk rikskansler. Historikerna har inte varit nådiga i sin dom över den ekonomiska politik som förde Europa till krigets rand. Men dagens EMU påminner inte så lite om guldmyntfoten.
Sören Wibe, Värmlands Folkblad 15/4 2003


Kan LO kan lita på att buffertfonderna kommer att finnas kvar för all framtid vid ett svenskt EMU-medlemskap? Moderaterna har ju lovat att riva upp beslutet om de vinner nästa val.
- Socialdemokraterna och LO erbjuder sina väljare och medlemmar en otrygg framtid med buffertfonderna. Välfärden kan hotas och lönerna sänkas, säger riksdagsledamot Sören Wibe (s), vice ordförande för Europa ja - euro nej.

Pressmeddelande 5/3 2003


Sweden can thrive without the euro
By Soren Wibe, Financial Times, January 6 2003
The writer is a Social Democrat member of the Swedish Parliament

"EMU är ett särintresse för eliten"
Det är en alltmer skrattretande missuppfattning att en svensk anslutning till valutaunionen EMU ger bättre ekonomisk stabilitet. Vi har redan en väl fungerande penningpolitik och mycket starkare statsfinanser än euroområdet, som är på väg in i en svår kris. EMU är ett särintresse för den svenska eliten
Karl-Gustaf Löfgren, Nils Lundgren, Sören Wibe och Carl Hamilton, alla styrelseledamöter i "Europa ja - euro nej" DN Debatt 2002-11-16

På tisdag bildar EMU-motståndarna en interimsstyrelse
för en socialdemokratisk nejkommitté.

DN 2002-10-30

En brokig samling på var sida
Lars Wohlin Rune Andersson Per-Olof Eriksson Bengt Dennis Hans Lindqvist Sören Wibe
Dagens Nyheter 2002-10-07

Kamp i (s) mellan ja eller nej till EMU
Sören Wibe, ordförande i socialdemokratiska EMU-kritiker
Ekot söndag 6 oktober 2002

Blanda inte in Olof Palme i EU-debatten
Sören Wibe i NSD, 2001-04-18


Sweden can thrive without the euro
By Soren Wibe, Financial Times, January 6 2003

The writer is a Social Democrat member of the Swedish Parliament

Göran Persson, the Swedish prime minister, has decided to bite the bullet and name September 14 as the date when Sweden will at last decide whether to join the euro. This was a brave but perhaps foolish move. The latest polls show it will be a close-run thing. In October the Yes side had a lead of almost 10 per cent but it has already lost all of this ground and the debate has hardly begun.

There are still nine months to go to the referendum and a lot could happen. There could be further tensions in the eurozone. There could be economic divergence between Sweden and the euro countries. There could be further questions over enlargement. There could be war in Iraq. And if Tony Blair, UK prime minister, gets cold feet and delivers a negative assessment of his five euro tests, the Swedish Yes campaign will be shattered.

We all know what happened in Denmark. The government started out way ahead but despite having all the big names, all the big parties, far more money than its opponents and the advantage of being in power, it still lost in the end. Why? Because voters in most European countries, Sweden included, are tired of being told what to do by the political elites in all matters concerning the European Union. People want politicians to start listening to voters. At the moment, governments across Europe seem to view public opinion as an obstacle to be circumvented or simply ignored. This sort of attitude has got to stop.

There are lots of fine words being spoken at the convention on the future of Europe. But if Europe wants to be closer to its people, it must start by accepting that No means No. If Britain, Sweden, Denmark, or any other European country decides it wants to play a constructive role in the EU but keep its own currency, that is what it must be offered. We must not let ourselves be blackmailed by the threat of exclusion or isolation.

Across Europe, there is little enthusiasm for the euro. Even in Germany, a majority has emerged in the past 12 months in favour of re-establishing the D-Mark. But far from seeing this growing disenchantment as a wake-up call, Europe's elites instead call for more information campaigns to help citizens understand why they are wrong.

Swedes are sceptical about the need to join the euro. The Swedish economy is doing well outside it. Unemployment is low and stable at 5 per cent, compared with more than 8 per cent for the eurozone. Our growth rate for 2002 was double the eurozone average and we have been able to maintain generous levels of social spending while keeping our all-important export sector competitive.

While the Social Democrat leadership has now swung behind the prime minister in his bid for a Yes vote, the latest polls from Demoskop show a big swing towards the No camp among SDP voters. Swedish Social Democrats do not want to give up the things of which they are the most proud: our welfare state and public services. We can invest in them only if we have the resources to do so and that means maintaining high levels of growth. Mr Persson has a tough job trying to convince Swedes that these objectives are best achieved inside the euro when we see endless feuding over the stability pact and public sector spending cuts across Europe.

Sweden now has a budget surplus, achieved through hard reforms in the 1990s and painful sacrifices, but Swedish people remember what happened the last time we gambled with our currency, in the exchange rate mechanism. Our budget went from a surplus of SKr19bn ($2.2bn) in 1990 to a deficit of SKr210bn in 1993.

Swedes are not hostile to Europe. We simply feel we are doing fine as we are. Why rush? A No vote keeps our options open. But if we vote Yes, that is the end of it. If the euro turns out to be a great success in 10 or 20 years, we can look at it again. But it is more likely that in 20 years people will look back and wonder what on earth happened to allow such a feeble and fundamentally flawed idea to wreak havoc with the European economy.

So Mr Blair should decide what "leading in Europe" really means. The UK decision will affect the rest of Europe. If he has the courage to decide that Britain is not going to join, he will strike a blow for democracy in Europe. He would give Sweden, Denmark and possibly some accession countries the confidence to believe in their own strengths. If he decides that he wants to give up the pound, he will not be leading in Europe but blindly following. It is doubtful the British people would be behind him.

Början på sidan


På tisdag bildar EMU-motståndarna en interimsstyrelse
för en socialdemokratisk nejkommitté.
DN 2002-10-30

I partistyrelsen röstade 3 av 33 medlemmar nej: riksdagsledamöterna Lena Sandlin-Hedman och Luciano Astudillo samt ordföranden i Handelsanställdas förbund Ninel Jansson.

- Gummikriterierna går att tänja och tolka hur man vill, säger Lena Sandlin-Hedman. Lönerna stiger faktiskt mer än i euroländerna. Att vi har högre tillväxt och lägre arbetslöshet är ingen skillnad mot år 2000. Men varför ska vi gå in i ett högriskprojekt som EMU när den svenska ekonomin går så bra?

På tisdag bildar EMU-motståndarna en interimsstyrelse för en socialdemokratisk nejkommitté. Förutom de tre frondörerna i partistyrelsen finns riksdagsmännen Sören Wibe och Bo Bernhardsson liksom Transports ordförande Per Winberg med.

Lena Sandlin-Hedman tror att opinionsläget inom socialdemokratiska partiet är helt jämnt. Det fanns 5-10 EMU-motståndare i riksdagsgruppen förra mandatperioden och de blev fler efter valet.

Riktigt hur många som engagerar sig öppet mot EMU är dock osäkert. Vice statsminister Margareta Winberg och näringsminister Leif Pagrotsky, båda EMU-kritiker, tänker säga vad de tycker men inte delta i någon organisation. Marita Ulvskog är en annan skeptiker i regeringen.

- Leif, Marita och jag träffas och talar ganska mycket om det här. Men vi har inte bildat någon organiserad grupp i regeringen, säger Margareta Winberg.

Början på sidan


Kamp i (s) mellan ja eller nej till EMU
Ekot söndag 6 oktober 2002

I mitten av november samlas socialdemokraternas förtroenderåd för att diskutera valutaunionen EMU. Frågan är om de villkor som socialdemokraterna tidigare ställt för ett svenskt medlemsskap nu är uppfyllda. Sören Wibe, nybliven riksdagsledamot och ordförande i socialdemokratiska EMU-kritiker, tycker inte det.

–Vi går inte i takt med EMU-länderna. Det finns ingen ekonomisk grund eller fakta som stöder det här. Då är den naturliga tolkningen: då är villkoren från kongressen inte uppfyllda och alltså ska vi inte börja förbereda ett inträde i EMU, säger Sören Wibe.

Ett av de tre villkoren är att den svenska ekonmin ska gå i takt med EMU ländernas, men för närvarande växer den svenska ekonomin snabbare än många EU-länders. I den finansplan som regeringen snart presenterar räknar man exempelvis med en dubbelt så hög tillväxt i Sverige som i EU-länderna i genomsnitt.

Det andra villkoret är att lönebildningen ska vara under kontroll. För närvarande ökar lönerna i Sverige snabbare än i EMU-länderna och Wibe tycker därför inte heller att detta vilkor är uppfyllt.

Det tredje villkoret är att Sverige trots ett medlemsskap ska kunna föra en konjunkturpolitk.

Statsminister Persson har sagt att det spelrum på 5 procent av bruttonationalprodukten som ett medlemsskap med dagens svenska budgetpolitik skulle tillåta kan vara tillräckligt för att parera en nedgång i ekonomin.

Sören Wibe tycker inte det.
–Vi ska komma ihåg att i början på 90-talet så hade vi ett undetskott på tio eller tolv procent av bruttonationalprodukten, trots detta upplevde vi en enorm tillväxt i arbetslösheten. Så huruvida finanspolitiken räcker till eller inte beror helt på hur stor störningen blir. Man har onekligen känslan att det varit bestämt sedan länge att den här omröstningen ska ske under 2003 och då kan de här villkoren tolkas lite elastiskt, säger Sören Wibe, ordförande i socialdemokratiska EMU-kritiker.

Utredningen om stabiliseringspolitik för full sysselsättning vid svenskt medlemskap i valutaunionen

Fler s-kritiker av EMU

Början på sidan


Blanda inte in Olof Palme i EU-debatten
Sören Wibe i NSD, 2001-04-18

Två ledande socialdemokrater, Pierre Schori och Olof Ruin, har nyligen publicerat artiklar i Aftonbladet respektive Dagens Nyheter med i stort samma innehåll, nämligen att Olof Palme skulle ha varit för ett EU-medlemskap om han hade levt. Argumenteringen i de båda artiklarna löper i samma fåror: Olof Palme var internationalist och följaktligen EU-vän.

Visst, det är möjligt. Det är också möjligt att Palme skulle ha varit för 90-talets avregleringar, skattereformen, privatisering av den offentliga sektorn och utförsäljning av statliga företag. Och kanske skulle han ha stött Natos krig i Kosovo, Sveriges deltagande i EUs armé och varför inte en svensk anslutning till Nato. Det är teoretiskt möjligt att Palme skulle ha fört exakt samma politik som Pierre Schori stått för de senaste 15 åren. Men om detta vet vi inget. Det enda vi med säkerhet vet om Palme och EU är att han så länge han levde argumenterade emot en svensk anslutning.

Hela artikeln

Mer om Pierre Schori

Mer om Olof Palme


"Nej till EMU, men inte till EU", DN Debatt 2000-03-24

Ett tips på bokköp för EU-kritiker och övriga EU-intresserade!

Ett tips på bokköp för EU-kritiker och övriga EU-intresserade! "Sverige i EU - en krönika över åren 1995-1999" av Jan Å Johansson och Sören Wibe

Den första januari 1995 blev Sverige medlem av EU, den europeiska unionen. Det innebar att Sverige på en rad områden övertog lagar och förordningar som på olika sätt skilde sig från de som tidigare varit i bruk i landet. Vi fick en ny regional- och jordbrukspolitik, en ny handelspolitik och blev en del av den inre marknaden. Allt detta medförde att det svenska samhället ändrades, lite på några områden, mer på andra.

I denna bok har författarna samlat uppgifter om en stor mängd konkreta fall där svensk politik och verklighet påverkats av EU-medlemskapet. Det rör avgörande politiska förhållanden, som t ex Sveriges delaktighet i EU:s utrikes- och säkerhetspolitik, lika väl som rena bagateller, som t ex hur en sko eller en sylt skall definieras. Materialet är huvudsakligen en bearbetning av tidningsartiklar som förekommit i svensk press den aktuella perioden.

Boken innehåller även en beskrivning av EU-systemet och hur det fungerar, om EU-parlament och kommission, om lobbyismen och den väldiga propagandaapparaten. Inför folkomröstningen om EU-medlemskapet var ett huvudargument från Ja-sidan att "vi måste med för att påverka". Men då man skall bedöma ett förhållande gäller det att väga både för- och nackdelar. Säkert har Sverige påverkat. Men Sverige har också påverkats, och det är detta som boken visar. Det är nettot som räknas.

Författarnas förhoppning är att denna bok skall hjälpa läsaren att avgöra om EU-medlemskapets netto varit positivt eller negativt. Boken kan också fungera väl som uppslagsbok över vad som hände när tax free mellan EU-länderna försvann, debatten om personuppgiftlagen i Sverige m.m. Att EU-medlemskapet skulle påverka så mycket i olika vardagsfrågor var det nog ingen som trodde inför folkomröstningen 1994.

Boken är häftad. 320 sidor Pris 100 kr inkl moms. Frakt kan tillkomma. Beställ genom:

soren_wibe@hotmail.com. Fax 090/776876 jsjostedt@europarl.eu.int attention Jan Å Johansson. Fax 0032-2-2849563. Tel 070/3162587. Postadress: Jan Å Johansson, Parlament Europeen, rue Wiertx, 8H345, B-1047 Bryssel, Belgien.


Jonas Sjöstedt i Europaparlamentet


F O L K E T I B I L D / K U L T U R F R O N T 2/97

Mer om Sören Wibe

Början på sidan

Tillbaka till startsidan